Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Het sociale leerwerktraject Elevá heeft de eerste geslaagde leerling opgeleverd. Het is Gemar Bernabela, die onlangs zijn certificaat in ontvangst nam bij Mangazina di Rei.

elevaBernabela heeft een baan gevonden bij ouderencentrum Cocari in Rincon. Elevá is een programma van de afdeling maatschappelijke ondersteuning van de Directie Samenleving en Zorg voor mensen met een beperking. Het doel is hun meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Organisaties die hen in dienst willen nemen krijgen hiervoor ondersteuning.
Bernabela heeft een intensief traject gevolgd met onder andere werktraining om te ontdekken waar zijn talenten lagen en hoe hij die vanuit zijn rolstoel het beste kan gebruiken. Bij Magazina di Rei bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen.
De eerste geslaagde richtte zich aanvankelijk op een administratieve functie, maar gedurende het traject bleek dat zijn passie meer bij zorg lag. Een stage bij Cocari was succesvol, waarna hij daar een baan kon krijgen. Hij organiseert daar activiteiten voor de ouderen.
Gedeputeerde Nina den Heyer noemde Bernabela bij de uitreiking van het certificaat een voorbeeld voor iedereen. Directeur Silvana Janga van de Directie Samenleving en Zorg prees vooral zijn doorzettingsvermogen. Hij heeft volgens haar laten zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).