Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Hoewel de kiezer het kennelijk niet zag zitten, houdt de buitenparlementaire partij FSP vol dat de teelt van cannabis op Bonaire toekomst heeft.

cannabis Partijleider Robby Beukenboom bracht het onderwerp onder de aandacht van de bezoekende Nederlandse bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren en Raymond Knops.
De teelt van cannabis voor medische doeleinden sprak de bezoekers van verkiezingsactiviteiten van de FSP wel degelijk aan, aldus Beukenboom. Hij noemt een aantal aspecten die een rol spelen. Het medicinale gebruik van cannabis neemt op Bonaire toe, maar is duur. Het klimaat leent zich voor lokale teelt, er is gezuiverd afvalwater beschikbaar en het kan bij export economisch voordeling zijn.
De brief van Beukenboom en FSP-voorzitter Renny Winklaar werd persoonlijk aan staatssecretaris Knops overhandigd. De FSP hoopt dat hij en minister Ollongren het onderwerp zullen oppakken voor verder onderzoek, omdat de partij ervan overtuigd is dat de teelt van cannabis voordelen oplevert voor Bonaire.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).