Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Het coalitieakkoord tussen MPB en UPB heeft als motto een combinatie van de beide partijslogans tijdens de verkiezingen: ‘Jij verdient een beter Bonaire in een stabiele en hoopvolle omgeving’.

bonaireHet eerste deel is van de MPB, dat de grootste partij werd met vier zetels in de Eilandsraad. De UPB had als slogan ‘samen in een richting; bewezen stabiliteit’.
Met zes van de negen zetels zou de coalitie moeten zorgen voor een stabiel bestuur. De vorige periode, 2015-2019, kenmerkte zich door onstabiliteit met coalities die steeds maar een meerderheid van een zetel hadden. De UPB was toen de meest instabiele fractie in de Eilandsraad.
In het akkoord belooft de coalitie dat het in het bestuursprogramma, dat er binnen twee maanden moet zijn, meer details zal presenteren over hoe de hoopvolle omgeving en een beter Bonaire zal worden gerealiseerd. Daarvoor worden nu alleen nog algemene uitgangspunten gegeven. Namen van gedeputeerden zijn nog niet bekend.
Integriteit, effectiviteit, efficiency, resultaatgericht, transparantie en samenwerking worden genoemd als basis voor een stabiel bestuur. De inwoners van Bonaire moeten dat gaan merken door positieve veranderingen, aldus de nieuwe coalitie.
Zoals gisteren al gemeld, houden MPB en UPB vast aan het Bestuursakkoord met Nederland, waar beide partijen ook voor hebben gestemd. Maar ze willen wel een uitbreiding met vooral een sociale en economische paragraaf met concrete doelstellingen. Andere uitgangspunten zijn duurzaamheid (zowel voor de natuur als economie), innovatie, een kwalitatieve aanpak boven kwantiteit, een balans tussen economie en cultuur/natuur en een ‘leven lang leren’-aanpak om mensen gelijke kansen te bieden, sociale inclusie en zelfredzaamheid.
Enkele punten worden in het akkoord uitgelicht als streefdoelen. Zo moeten inwoners van Bonaire dezelfde levensstandaard krijgen als Europees Nederland ‘met behoud van hun eigen Caribische identiteit’. De vaststelling van het veelbesproken sociaal minimum is hiervoor belangrijk.
Om iedereen kansen te geven, vinden de partijen een goede vorming cruciaal. Duurzame ontwikkeling en innovatie gaan hand in hand, aldus het akkoord. Naast de fysieke infrastructuur willen de partijen ook de aandacht richten op de digitale infrastructuur op Bonaire. Verder worden genoemd een goed en behoorlijk bestuur, een goed functionerend overheidsapparaat en een goede financiële huishouding. Onder dat laatste punt valt onder andere een herstructurering van belastingen en optimalisering van het inningsbeleid.

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).