Al het nieuws

Feitenonderzoek BIA afgerond
OM: Geen bewijs enige misstand inzake uitgifte erfpachtgrond bij vliegveld
Van en onzer verslaggevers
Kralendijk - Het feitenonderzoek van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar de transactie omtrent de uitgifte van een erfpachtperceel door Bonaire International Airport (BIA) aan Dabboussi Real Estate (DRE) is afgerond.

bonbia,,Dat heeft verder geen bewijs opgeleverd van enige misstand inzake uitgifte van erfpachtgrond bij het vliegveld”, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie op Curaçao tegenover het Antilliaans Dagblad.
Advocaat Chris de Bres van de Bonairiaanse zakenman Mohamad Dabboussi ontkende al dat sprake zou zijn van een strafrechtelijk onderzoek. Politicus James Kroon, die vijf jaar geleden toen de transactie werd goedgekeurd, deel uitmaakte van het Bestuurscollege, verklaarde echter in diverse media onlangs te zijn gehoord door rechercheurs. Dit gebeurde op Curaçao.
Het draait allemaal om een stuk grond van iets meer dan 5.000 vierkante meter tegenover het stationsgebouw van Flamingo Airport dat wordt beheerd door overheids-nv BIA. De kwestie speelt al sinds eind 2014, toen Dabboussi met DRE het erfpachtrecht kreeg op het genoemde perceel.
Vanaf het begin, zo berichtte deze krant al eerder aan de hand van een verzoekschrift dat Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten in verband met een civiele zaak, zou de procedure die hieraan voorafging dubieus zijn geweest. De zaak is van Budget Rent A Car, concurrent van Dabboussi die Avis heeft.
Voor Dabboussi zou een uitzondering zijn gemaakt op de bestemming van dit perceel, dat eigenlijk diende voor de aanleg van parkeerplaatsen. De zakenman moet er volgens de erfpachtakte een ‘General Aviation and Tourist Service Center’ van maken.
,,Alle betrokken partijen wisten precies waarvoor het perceel werd uitgegeven”, aldus advocaat De Bres. Het perceel is uitgegeven nadat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als aandeelhouder van BIA, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van de luchthaven daarvoor goedkeuring hadden gegeven.
,,In de akte van erfpachtuitgifte staat letterlijk dat DRE op het perceel een ‘General Aviation and Tourist Service Center’ moest gaan realiseren”, bevestigt de raadsman. ,,Dat dit ‘center’ onder andere bestemd was voor gebruik door Avis, was vanaf dag één bij alle betrokkenen bekend. Dit staat al in de allereerste brief van 3 maart 2014, waarin de aanvraag voor het terrein is neergelegd. Dit staat verder in de notulen van de vergadering van bestuur en RvC van BIA, die op 23 maart 2014 plaatsvond.”
Het aan Dabboussi uitgegeven terrein heeft jarenlang braakgelegen, vervolgt De Bres, en er waren geen concrete ontwikkelplannen ten tijde van de uitgifte aan DRE in 2014. ,,Er is geen enkele reden om aan te nemen dat BIA wordt geschaad doordat zich meer commerciële ondernemingen in de buurt van het vliegveld kunnen gaan vestigen.”
Sterker nog, zo meent de juridisch adviseur van Dabboussi, het ligt juist voor de hand dat dit leidt tot verbetering van het toeristisch product en dus tot verbetering van BIA’s inkomsten uit landingsrechten en concessievergoedingen.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).