Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Speculaties over een nieuwe ‘patia-coalitie’ moeten de prullenbak in. Dat vindt politiek commentator Arthur Sealy.

arthursealybonNa de verkiezingen van vorige week zou er op Bonaire opnieuw zo’n coalitie tussen PDB (rood) en UPB (groen) mogelijk zijn. Samen hebben ze vijf van de negen zetels in de Eilandsraad en zouden zo de grootste partij MPB (vier zetels) buitenspel zetten.
Historicus Sealy herinnert zijn lezers aan de vorige watermeloencoalitie, die in 2015 eveneens de MPB passeerde. Dat was een grote mislukking en zo’n avontuur zouden politici niet opnieuw aangaan, denkt hij. Een samenwerking tussen MPB en PDB (blauw en rood) ligt veel meer voor de hand.
UPB en PDB raakten na 2015 verstrikt in interne problemen, waardoor de coalitie snel de meerderheid verloor. In de coalitie die daarna werd gevormd ging het ook niet goed, omdat binnen de PDB opnieuw onenigheid ontstond. Clark Abraham raakte daardoor voor de tweede keer zijn post als gedeputeerde kwijt, aldus Sealy.
Een nieuwe patia zou van een groot gebrek aan respect voor de kiezer getuigen, vindt de commentator. Want UPB en Robby Beukenboom (die binnen de PDB Abraham bestreed en zich afsplitste) leden nederlagen bij de verkiezingen van vorige week.
Sealy vindt dat de grootste stemmentrekkers moeten samenwerken. De MPB heeft in Nina den Heyer een nieuwe leider. Zij kreeg veel meer stemmen dan partijleider Elvis Tjin Asjoe. Den Heyer zou met Abraham (nummer twee in aantal stemmen) moeten gaan onderhandelen, want dat is wat de kiezer wil. Een extra argument is volgens Sealy dat zij kritisch, maar niet negatief staan tegenover het Bestuursakkoord met Nederland, omdat Nederland te veel invloed krijgt.
MPB en PDB willen ook allebei goed bestuur in de eilandelijke overheid met een ambtenarenapparaat dat niet door partijpolitieke gunsten wordt beïnvloed. Sealy heeft al voorstellen voor de vorming van de ‘lila coalitie’. Hij vindt dat de partijleiders in de Eilandsraad moeten blijven, omdat zij hun fractie kunnen leiden en kritisch zullen blijven op het Bestuurscollege.
Den Heyer en Benito Dirksz (PDB) zouden goede gedeputeerden zijn. Zij zijn goed opgeleid en hebben aangetoond goed met Nederland te kunnen overleggen en onderhandelen. Er moeten professionele mensen komen op de juiste plaatsen, aldus Sealy.
En deze samenwerking zal naar zijn mening jonge professionals aantrekken die in het belang van Bonaire werken aan belangrijke punten als het minimumloon, betaalbare huizen, blauwe economie, het aantrekken van investeerders, een hbo op Bonaire, professioneel toerismebeleid, goed financieel beheer en zorg voor natuur en milieu. Volgens Sealy moet de sociale infrastructuur prioriteit krijgen, pas daarna de fysieke infrastructuur.
Sealy besluit zijn commentaar met een advies aan UPB-leider James Kroon. Hij zou er beter aan doen op afstand te blijven en de UPB te reorganiseren of de partijleiding over te dragen aan iemand anders.