Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Na de eind januari door de Eilandsraad vastgestelde nieuwe gedragscode voor volksvertegenwoordigers is deze week ook een screeningsscan verspreid. In de gedragscode wordt de nadruk gelegd op de rol van politici als belangenbehartiger van alle inwoners van Bonaire. Integriteit moet daarbij voorop staan.

bonaire,,Werken aan integriteit is ook werken aan vertrouwen in de overheid”, schrijft gezaghebber Edison Rijna in een begeleidende brief aan de politieke partijen en kandidaten bij de verkiezingen van volgende week. Daarmee wordt ook de geloofwaardigheid van de politiek vergroot. ,,Voor de rechtstaat, het draagvlak en de ontwikkeling van ons eiland is dat vertrouwen van cruciaal belang.”
Rijna verwijst ook naar het in november gesloten bestuursakkoord tussen Nederland en Bonaire, waarin wordt gezegd dat integer bestuur bijdraagt aan legitimiteit van overheidshandelen. Daarom is er nu ook een basisscan gemaakt voor een zorgvuldige screening van bestuurders, die is samengesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De gezaghebber is verantwoordelijk voor de screening van nieuwe gedeputeerden. Er wordt niet alleen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd, ook wordt een risicoanalyse gemaakt, waarvoor de basisscan integriteit een instrument is. De screening zal ook na de verkiezingen voor de Eilandsraad ‘nadrukkelijk’ een rol gaan spelen tijdens de vorming van het nieuwe Bestuurscollege. Rijna roept de partijen op ook zelf al gebruik te maken van de screening bij de selectie van kandidaat-bestuurders.
De basisscan is door BZK ontwikkeld met het oog op gemeentebestuurders, maar is volgens gezaghebber Rijna ook op Bonaire goed bruikbaar. Het is een document van veertig pagina’s. Het bevat vier hoofdstukken, te beginnen met afspraken over de screening voor de verkiezingen, daarna volgt het informeren van kandidaat-bestuurders, het uitvoeren van de screening voor de benoeming en als laatste wat er moet gebeuren met de screening na de benoeming.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).