Al het nieuws

Van onze redactie
Kralendijk - Volgende week hebben 14.129 stemgerechtigden op Bonaire de mogelijkheid deel te nemen aan de Eilandsraadsverkiezingen op woensdag 20 maart. In totaal telt Bonaire negen raadszetels.

kiezersbonAfgelopen weekend zijn alle stempassen voor de Eilandsraad- en kiescollegeverkiezingen bezorgd. Er zijn op Bonaire iets meer mannelijke kiezers dan vrouwelijke, namelijk 7.211 mannen die hun stem mogen uitbrengen en 6.918 vrouwen. Zo maakte gezaghebber Edison Rijna deze week bekend. Er is nog een opvallend groot aantal stempassen (ook wel: stemkaarten genoemd) nog niet bezorgd of retour gestuurd, namelijk 1.524.
Daar baart de voorzitter van de Eilandsraad en Bestuurscollege, tevens voorzitter van het Hoofdstembureau, wel de nodige zorgen. Bij elke verkiezingen komt het voor dat stempassen onbestelbaar zijn, maar dit keer is het aantal veel groter. Aldus Rijna.
Hij doet een beroep op de stemgerechtigden die nog geen kaart thuis hebben om deze de komende dagen alsnog op te halen bij de Afdeling Burgerzaken. Dat kan niet meer op de dag van de verkiezingen, op 20 maart, zelf.
De Eilandsraad is het hoogste bestuursorgaan op Bonaire. De Eilandsraad geeft aan wat er op Bonaire moet gebeuren en ziet toe op het werk van het Bestuurscollege. Vanuit de Eilandsraad wordt een BC met gedeputeerden gevormd, dat kan rekenen op de meerderheid van de gekozen raadsleden.
Op Bonaire is er één hoofdstembureau dat tevens het centraal stembureau is. Het centraal of hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Voorzitter is dus Rijna. Irma de Graaf-Cicilia is plaatsvervangend voorzitter. De overige leden zijn Lucia Anthony-Evertsz, Bert te Hennepe en Maritza Valdink. Er zijn ook drie plaatsvervangende leden: Dennis Martinus, Nadya Tromp en Christopher Frans.
Op 20 maart zijn alle stembureaus geopend van 8.00 uur tot 21.00 uur. Op Bonaire zijn er tien stembureaus gevestigd, waarvan acht in Kralendijk en twee in Rincon.
De Eilandsraadsleden worden gekozen door: burgers met de Nederlandse nationaliteit; óf burgers die een nationaliteit van een ander land bezitten én op 3 februari 2019 vijf jaar onafgebroken legaal op Bonaire verblijven.
Voor beide bovengenoemde burgers geldt dat ze én op 4 februari 2019 woonachtig (dat wil zeggen: ingeschreven staan) zijn op Bonaire; én op 20 maart 2019 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; én niet van kiesrecht zijn uitgesloten.
Gezaghebber Rijna doet een beroep op de bevolking - vooral aan de jeugdigen, van wie sommigen voor het eerst mogen meedoen - om te gaan stemmen. Dat is belangrijk. ,,De Eilandsraad beslist over uw leefomgeving: van goede wegen tot een levendig centrum en van behoud van natuur tot veilig wonen.” Het hoofdstembureau, waar hij voorzitter van is, helpt de kiezers op weg om te gaan stemmen.
Er zijn acht lijsten: 1. Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), 2. Demokrat, 3. UPB, 4. Era Nobo, 5. De eenpersoonslijst Rafael Santana Rodriguez, 6. Frente Sosial Progresivo (FSP), 7. 1Union Pa Pueblo en 8. de Lijst Suzy Thodé.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).