Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De in oliezaken gespecialiseerd website Argus schreef gisteren over de olieterminals op Bonaire, Curaçao en Sint Eustatius en de raffinaderijen op Curaçao en Aruba, die zo goed als stil liggen door de problemen bij PdVSA.

bopec Het ‘voornamelijk slapende Bopec’ mag olie blijven leveren aan energiecentrale ContourGlobal Bonaire.
De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) meldde vorige week dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft besloten dat Bopec de brandstof mag blijven leveren, hoewel er kennelijk door geldgebrek weinig meer gebeurt aan de tanks die in slechte staat verkeren. ,,Bopec kan de lege tanks pas opnieuw in gebruik nemen als deze volledig zijn hersteld. Verbeterplannen liggen gereed voor het moment dat een investeringsbudget beschikbaar komt.”
De verwaarloosde installaties worden toch niet gebruikt, omdat er geen tankers meer aanmeren door de slechte economische situatie in Venezuela en de sancties tegen het land. Vorig jaar was een begin gemaakt met het herstel nadat de ILT dreigde Bopec te sluiten wegens de gevaarlijke situatie. De belangrijkste risico’s waren weggenomen met ‘een beperkt investeringsbudget’. ,,Op dit moment is de situatie naar het oordeel van de ILT acceptabel.”
Volgens Argus heeft de ILT inspecties uitgevoerd in februari, maart, april en oktober 2018. Daarbij zijn vertegenwoordigers van PdVSA meestal aanwezig. Komende maand zou er opnieuw een inspectie zijn. ILT had gisteren nog niet geantwoord op vragen van deze krant hierover.
Argus schrijft ook dat op Curaçao Bullenbaai en de Isla-raffinaderij vrijwel stilliggen. Op Aruba zijn de activiteiten van Citgo bij ‘de raffinaderij in de mottenballen’ opgeschort. Er zou nog maar één tank van de opslag olie bevatten. En op Sint Eustatius heeft NuStar de ruimte voor PdVSA gehalveerd, zodat andere bedrijven gebruik kunnen maken van de terminal.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).