Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Consumentenbond Unkobon heeft in een open brief de politieke partijen van Bonaire opgeroepen de bestrijding van de armoede voorop te stellen. De bond stelt een viertal concrete maatregelen voor, waarover in de verkiezingscampagne de partijstandpunten duidelijk moeten worden, zodat de kiezer een afgewogen stem kan uitbrengen.

F17 BON Oproep Unkobon NEWHet eerste punt kwam vorige week ook al aan de orde bij de bekendmaking van de laatste prijsvergelijking tussen vijftien supermarkten: voer het systeem Bon Kompra opnieuw in. Door voor 36 basisproducten een maximumprijs af te spreken kunnen de soms enorme prijsverschillen worden teruggedrongen.
Supermarkten worden in het Bon Kompra-systeem verplicht tenminste een merk van elk product voor de vastgestelde laagste prijs aan te bieden. Het goedwerkende systeem werd na de verkiezingen van 2015 afgeschaft. Unkobon wil weten welke partijen het willen herinvoeren.
Het tweede campagnepunt voor Unkobon is het elektriciteitstarief. Het is de consumentenbond een doorn in het oog dat WEB, met goedkeuring van het Bestuurscollege, bijna de helft van de subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan bedrijfsaansluitingen heeft toebedeeld. Volgens de bond is de subsidie bedoeld voor kleine huishoudens, zodat het vaste tarief op maximaal 22 dollar per maand uitkomt. Door het niet toekennen van de subsidie aan de kleine aansluitingen is dat tarief nu 26,59 dollar. Ook hierover moeten de partijen zich duidelijk uitspreken.
Het derde punt is het sociaal minimum. De regering in Den Haag wil dat nog niet vaststellen, waardoor maatregelen ter bestrijding van de armoede vooruit geschoven kunnen worden, aldus Unkobon. Politiek Bonaire moet druk uitoefenen om het sociaal minimum binnen afzienbare tijd vast te stellen. De consumentenbond hoopt van de acht deelnemende partijen aan de Eilandsraadsverkiezingen te horen welke concrete acties zij daarvoor willen ondernemen.
Het laatste, eveneens al jaren bekende, heikele punt is het wegennet van Bonaire. Hiervoor zou Nederland verantwoordelijk moeten zijn, vindt de bond. De kosten voor de aanpak van het hele wegennet worden berekend op tenminste 90 miljoen dollar. In het uitvoeringsplan van Bonaire wordt maar een deel aangepakt. Dat betekent dat veel wegen onveilig blijven.
Omdat Bonaire 90 miljoen dollar nooit kan opbrengen, nog los van de uitvoering van zo’n groot project, zou Nederland dat over moeten nemen. Unkobon stelt een tweesporenbeleid voor. Bonaire neemt dan het beheer en onderhoud van een aantal nader te bepalen wegen op zich en Nederland neemt het beheer van de grote verbindingswegen en de renovatie en het groot onderhoud van de wegen op zich. Unkobon wil graag weten welke partijen het hiermee eens zijn en politieke actie willen ondernemen richting Nederland.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).