Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Mede als gevolg van een persbericht van vakbond Fedebon zijn op Bonaire berichten verschenen over het niet verlengen van een tijdelijk contract van een Kooyman-medewerker, waarin de indruk wordt gewekt dat dit is gebeurd omdat deze ex-werknemer in juli 2018 heeft deelgenomen aan een staking.

bonaire kooyman,,Deze persoon is met zijn verhaal naar Fedebon gegaan, die daarop een persbericht naar alle media op Bonaire heeft verstuurd.” Aldus Kooyman in een reactie. De vakbond had afgelopen weekend fel uitgehaald naar Kooyman wegens het ontslag van een aantal personeelsleden. Het gaat volgens voorzitter Gerold Bernabela om een represaillemaatregel tegen mensen die vorig jaar hebben gestaakt voor een betere cao.
,,Kooyman wil hier graag op reageren, omdat deze beweringen onjuist zijn. Kooyman vindt het volstrekt onacceptabel dat Fedebon deze berichtgeving zonder toetsen van de feiten zomaar naar buiten brengt. Er is hier sprake van eenzijdige berichtgeving, wat zorgt voor een verkeerde weergave van de werkelijke gang van zaken.”
In het door Fedebon verspreide bericht worden daarnaast twee Kooyman-medewerkers met naam en toenaam genoemd. Deze personen hebben volgens de leiding ‘op geen enkele manier met de benoemde situatie te maken’. ,,Kooyman vindt het heel kwalijk dat Fedebon de namen van deze medewerkers noemt.”
De rol van Fedebon in het genoemde bericht is naar het oordeel van het bedrijf ‘uiterst onprofessioneel te noemen’. ,,Partijen hebben regelmatig contact met elkaar, laatstelijk nog begin februari. Fedebon heeft op geen moment dit punt ter sprake gebracht bij Kooyman.”
De bond stelt de ‘represailles’ aan de kaak bij onder andere de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De baanzekerheid van de werknemers bij Kooyman komt volgens Bernabela extra in gevaar en acties worden bijna onmogelijk, omdat de meesten niet in vaste dienst zijn. In de verkiezingscampagne zouden politieke partijen stelling moeten nemen tegen oproep- en nulurencontracten. Fedebon vraagt gedeputeerde Edsel Cecilia om een reactie en wil dat vakcentrale Usino het onderwerp aan de orde stelt in de Centrale Dialoog.
Een analyse van het personeelsverloop sinds de staking in juli, laat volgens de directie een normaal, natuurlijk verloop zien. Er zijn niet meer mensen uit dienst getreden dan voorgaande jaren. Ook is hetzelfde aantal tijdelijke contracten omgezet naar een vast dienstverband zoals voorheen.
Tussen 2015 en 2018 is van de werknemers die uit dienst zijn getreden, 71 procent op eigen verzoek uit dienst getreden en 29 procent vond plaats in verband met het niet verlengen van een tijdelijk contract. Sinds de staking in juli 2018 is driekwart op eigen verzoek uit dienst getreden en de rest in verband met het niet verlengen van een tijdelijk contract.
,,Kooyman heeft een helder en transparant personeelsbeleid: bij het beëindigen van een contract - zowel tijdelijk als vast - vertelt Kooyman altijd in een persoonlijk gesprek wat de reden is voor het beëindigen van de arbeidsrelatie. Dit wordt ook altijd schriftelijk met onze ex-medewerkers gedeeld. Zo ook in dit specifieke geval”, aldus Sharon York, senior-manager Human Resources.
,,Het idee dat nu ontstaat door de berichtgeving is dat wij hierin met twee maten meten. De betreffende ex-werknemer weet de reden voor ontslag. En daar willen we het verder graag bij laten.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).