Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - Het verzekeringspakket in de gezondheidszorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt op 1 januari 2019 met enkele vergoedingen uitgebreid.

sterilisatie Zo worden sterilisaties voortaan vergoed voor zowel vrouwen als mannen. Dat blijkt uit de Verzekerdenmonitor 2018 die minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport gisteren naar de Nederlandse Tweede Kamer stuurde.
Sterilisaties komen in het vergoedingenpakket voor de BES-eilanden wegens het hoge aantal abortussen in Caribisch Nederland. Dat zijn er evenveel als geboortes, namelijk 225. Ongeveer een op de drie vrouwen die een abortus ondergaat heeft een voltooid gezin. Door die de kans te geven op een vergoede sterilisatie hoopt VWS het aantal ongeplande zwangerschappen terug te dringen.
De VWS-monitor gaat vrijwel geheel over de Nederlandse verzekering, maar een kort laatste hoofdstuk wordt gewijd aan Caribisch Nederland. Daarin worden de verschillen uitgelegd tussen de Nederlandse en Caribische verzekering, maar ook wat de wijzigingen zijn voor 2019. Die wijzigingen komen deels overeen met die in het Nederlandse basispakket. Oefentherapie bij COPD-patiënten wordt voortaan vanaf de eerste behandeling vergoed in plaats van de 21e behandeling. De vergoeding voor bijzonder ziekenvervoer - anders dan per ambulance - wordt voor oncologie of nierdialyse niet meer beperkt tot behandelingen, maar ook voor consulten, controles en onderzoeken.
Diëtisten kunnen vanaf 1 januari dieetpreparaten voorschijven. Tot nu toe werden die alleen vergoed als ze waren voorgeschreven door arts, tandarts of verloskundige. De eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel wordt verlaagd, omdat is gebleken dat de meeste patiënten die nu niet kunnen betalen. De nieuwe bedragen moeten ‘aansluiten bij de draagkracht van verzekerden’.
In de nieuwe verzekeringsvoorwaarden wordt duidelijk gemaakt dat het wooneiland bepalend is voor de vergoeding voor het repatriëren van een overledene. Nu is het nog zo dat dit niet wordt vergoed als bijvoorbeeld een inwoner van Bonaire op Saba overlijdt, omdat dit BES-grondgebied is. Dat was niet de bedoeling van de wet, aldus VWS. Tot slot wordt expliciet duidelijk gemaakt dat een onderzoek naar arbeidsongeschiktheid niet onder huisartsenzorg valt, omdat ongewenst is dat huisartsen hun eigen patiënten beoordelen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).