Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - Gedeputeerde Bruce Zagers en eilandsecretaris Tim Muller hebben woensdag in Den Haag de meerjarenplannen van Saba gepresenteerd aan de stuurgroep Caribisch Nederland.

F16OPBESDen Haag positiefHet was volgens de voorlichting van het Openbaar Lichaam Saba de eerste keer dat een gekozen politicus van een van de eilanden aanwezig was bij een vergadering van de stuurgroep.
Het Saba Package, zoals het meerjarenplan is genoemd, werd volgens Zagers positief ontvangen. ,,Iedereen stond open voor onze praktische aanpak, waardoor een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokken partijen en het geeft inhoud aan het ‘more for more’-aanpak van de Nederlandse regering.”
Saba praat verder over de plannen met het kabinet en die zullen ook op de agenda staan tijdens het werkbezoek van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties aan Saba op 7 en 8 januari. Knops zal daarbij worden vergezeld door collega Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Begin 2019 moet er een akkoord getekend worden.
Saba staat er al langere tijd goed op bij Nederland. Door goed bestuur en goed financieel beheer krijgt het eiland tot nu toe meer voor elkaar dan Bonaire en Sint Eustatius. Knops hanteert het motto ‘more for more, less for less’, waaraan Zagers refereerde.
In het Saba Package geeft het eilandsbestuur aan welke onderwerpen prioriteit hebben. De armoedebestrijding en goede sociale voorzieningen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Voor de economie is het belangrijk dat zakendoen goedkoper wordt en het eiland wil graag meer taken overnemen van de Nederlandse overheid.
Zagers had donderdag met zijn adviseur Piet Gerritsen ontmoetingen met de nieuwe voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Jan Paternotte en CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Op dinsdag waren zij in de Eerste Kamer voor gesprekken met voorzitter Ruard Ganzevoort van de commissie Koninkrijksrelaties en senator Meta Meijer van de SP. Die verliepen volgens Zagers positief.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.