Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Twee vissoorten worden toegevoegd aan het zogenoemde SPAW-protocol voor extra bescherming.

zaagvisHet gaat om de groottandzaagvis en de zijdehaai. Het voorstel van het Koninkrijk der Nederlanden hiervoor kreeg de unanieme instemming van de aangesloten landen in de Caribische regio.
Het SPAW-protocol (Specially Portected Areas and Wildlife) is het enige transnationale juridische instrument voor het milieu in het Caribisch gebied, aldus de Rijksdienst Caribisch Nederland. Paul Hoetjes, coördinator natuurbeleid Caribisch Nederland, is blij met de steun uit de regio. De groottandzaagvis wordt met uitsterven bedreigd door overbevissing en vernietiging van leefgebieden als koralen en mangroven. Ook de zijdehaai heeft te lijden onder overbevissing.
Volgens Hoetjes hebben de partijen in het protocol de verplichting om de dieren op de lijst te beschermen. Directeur Irene Kingma van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging ziet in de toevoeging een voortzetting van de in 2015 begonnen bescherming van haaien en roggen door Nederland. Tadzio Bervoets, leider van het project Save Our Sharks van Dutch Caribbean Nature Alliance kijkt uit naar nog meer soorten die worden opgenomen in het SPAW-protocol, ‘zodat het Caribisch gebied een wereldwijd toevluchtsoord voor haaien en roggen kan worden’. Overigens wordt het definitieve besluit voor de zaagvis en zijdehaai pas in maart genomen op de SPAW-conferentie.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.