Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De BIG-registratie is een van de weinige punten waarop nog flinke stappen gemaakt moeten worden in Caribisch Nederland.
Die conclusie kan getrokken worden uit een technische briefing over de gezondheidszorg op de BES-eilanden in de Tweede Kamer.

bisbesAmbtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaven de commissie VWS uitleg over de stand van zaken. Directeur internationale zaken Herbert Barnard gaf aan wat er sinds 2010 is opgebouwd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
De gezondheidszorg heeft grote stappen vooruit gemaakt, onder andere door het vergroten van het aantal specialismen bij het ziekenhuis Mariadal op Bonaire. Daar gebeurt nu 82 procent van de zorg lokaal op een met Nederland vergelijkbaar niveau. Ook bij het kleine ziekenhuis op Saba is al flinke vooruitgang geboekt, Sint Eustatius loopt nog wat achter.
Wat betreft de BIG-registratie voor mensen in de gezondheidszorg loopt dat voor de specialisten bij Mariadal goed. Veel specialisten komen van het VU AMC in Amsterdam tijdelijk over naar Bonaire en de permanente artsen moeten volgens Barnard voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen.
Anders ligt dat bij de huisartsen en verpleegkundigen. Op een vraag van D66-Kamerlid Antje Diertens antwoorde VWS-programmamanager Jerome Felida dat er bij de opleiding verpleegkunde goed wordt samengewerkt met ROC TOP in Nederland. Maar bij verdere specialisaties is de certificering nog niet geregeld. ,,We proberen in het vierlandenoverleg (tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, red.) dit op elkaar af te stemmen. Dat is nu niet op elkaar afgestemd en er zijn dus verschillende niveaus. Ik heb nu geen zicht op een oplossing. Dat zullen we via samenwerking en onderlinge afstemming tussen de eilanden stap voor stap moeten verbeteren. Dat kunnen we niet eenzijdig vanuit Nederland oplossen, daarvoor hebben we elkaar nodig.”
De huisartsen die in 2010 al op de eilanden werkten hebben tot 2020 dispensatie gekregen. Dan zullen ze het voor een BIG-registratie vereiste niveau moeten hebben gehaald. Elk half jaar komen ze naar Nederland om ‘toe te groeien’ naar het BIG-niveau, aldus Barnard. Daarvoor wordt gewerkt met een buddy-huisarts. ,,We moeten het doen met de mensen die er zijn op de eilanden en die zich jarenlang hebben ingezet om de gezondheidszorg op orde te brengen.”
Uitgebreid gaf Barnard uitleg over de zorgverzekering, die door de kleine schaal en het ontbreken van concurrentie op de eilanden anders is opgezet dan in Nederland. Wel wordt grotendeels aangesloten bij het basispakket in Europees Nederland, maar sommige zorg is daaraan toegevoegd wegens het ontbreken van aanvullende pakketten.
Er wordt op de drie eilanden 40 tot 50 miljoen dollar per jaar aan premies geïnd bij de werkgevers. De premie gaat in 2019 met bijna 5 procentpunten omlaag naar 11,7 procent in het kader van de maatregelen om de minimumlonen te kunnen verhogen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).