Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft per brief gereageerd op de analyse die haar door de directeur van de Fundashon Cas Boneriano (FCB), Ben Oleana, is overhandigd tijdens haar bezoek aan Bonaire in januari. Kleinsma schrijft onder andere aan Oleana: ,,Na afloop van deze bijeenkomst heeft u mij een analyse overhandigd van de financiële situatie van de huurders van Fundashon Cas Bonairiano, waarvoor ook mijn hartelijke dank. U concludeert in deze analyse dat een groot deel van uw huurders niet in staat is om de maandelijkse huur te betalen. Daarbij stelt u ook dat dit voor een deel van uw huurders alleen mogelijk is door in te leveren op de eerste levensbehoeften. Een belangrijke bevinding van uw analyse is dat de grootste financiële problemen te vinden zijn bij de huurders met een of meerdere kinderen”, aldus Klijnsma.
Klijnsma schrijft verder dat de door FCB uitgevoerde analyse haar beeld bevestigd dat er groepen zijn op Bonaire die veel moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Klijnsma zegt tevens dat het rapport van de Commissie Spies heeft aangegeven dat de armoedeproblematiek is toegenomen sinds 10 oktober 2010. De staatsecretaris zegt bovendien dat de thema’s koopkracht en armoede nadrukkelijk de aandacht hebben van kabinet-Rutte II.
Klijnsma schrijft het met Commissie Spies en FCB eens te zijn dat gezinnen met kinderen tot de kwetsbare groepen behoren. ,,Daarom vind ik het ook zo belangrijk om juist voor die groep concrete maatregelen te treffen. Zo is per 1januari jl. de fiscale kinderkorting in Caribisch Nederland vervangen door kinderbijslag. Dat betekent dat nu ook mensen met een kleine portemonnee gebruik kunnen maken van deze voorziening”, aldus Klijnsma. De staatssecretaris laat ook weten dat het haar zorgen baart dat niet alle ouders de kinderbijslag hebben aangevraagd. Ze zegt dat ze het op prijs zou stellen als FCB huurders door zou willen verwijzen naar het loket van de RCN-unit SZW, wanneer er een vermoeden is dat het gezin in kwestie recht zou hebben op onderstand.
Tot slot schrijft Klijnsma in haar brief aan Oleana: ,,Het is mij ook bekend dat schulden een maatschappelijk probleem vormen op de eilanden van Caribisch Nederland. Nibud en de gemeente Den Haag hebben eerder op verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire ondersteund bij trainingen op het gebied van budgettering en het opzetten van beleid voor schuldhulpverlening. Ik wil graag kijken of we deze ondersteuning in een concrete ‘twinning’ met Bonaire zouden kunnen voortzetten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.