Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Meningsverschillen tussen delen van de bevolking over de toekomst van het eiland dienen door communicatie te worden opgelost. Dat is de mening van waarnemende gezaghebber Evelina Betancourt-Anthony. Zij stelt dat in een schrijven aan de pers, naar aanleiding van berichten van onder meer de regeringscoalitie dat de beweging Nos Ke Boneiru Bèk (NKBB), samen met de oppositiepartijen Union Patriotico Bonaireano (UPB) en Partido Democratico Boneiriano (PDB) steeds zinspelen op een nieuwe volksopstand zoals die van 30 mei 1969. ,,De manier waarop wij in de praktijk met elkaar omgaan, onze democratie en onze regels voor goed bestuur, bieden veel ruimte aan de vrije meningsuiting en het demonstreren in het openbaar”, aldus Betancourt-Anthony. ,,De berichten die in omloop zijn en propaganda maken om op 30 mei (vandaag, red.) bijeen te komen en te protesteren en manifestaties te houden, zijn niet in het belang van Bonaire”, volgens de waarnemend gezaghebber. ,,Wij weten allemaal maar al te goed wat die acties zouden kunnen inhouden.”

Betancourt-Anthony zegt dat de gebeurtenissen van 30 mei 1969 daden betreft die in geen enkel opzicht in het voordeel van Bonaire zouden zijn. ,,Als een persoon inderdaad van haar of zijn eiland houdt, zal hij of zij nooit zo’n activiteit op die dag organiseren. Ik wil nogmaals benadrukken dat ons volk het recht heeft op vrije meningsuiting, maar die vrijheid heeft ook zijn grenzen, wanneer het gaat om het belang van ons eiland en onze bevolking. Als wij van ons eiland houden dan gaan wij daar toch geen schade aan toebrengen?” Zij stelt de bevolking gerust in die zin dat zij zegt dat alle voorbereidingen zijn getroffen om te voorkomen dat de een of andere activiteit die niet bij wet is toegestaan, de bevolking zou kunnen schaden. Betancourt-Anthony zegt dat als er verschillen van mening zijn het van belang is samen om de tafel te zitten en hierover de communiceren. De goede, vredelievende en liefdevolle Bonairiaan wil niets anders dan rust, waardering en wederzijds respect volgens de waarnemend gezaghebber. ,,Laten wij onze tijd, energie en onze inspanningen besteden aan zaken die resultaat opleveren en positief zijn.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.