Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De kwaliteit van het onderwijs op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) blijft een punt van zorg. Dat blijkt uit een brief van Onderwijsminister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer.
Zij schrijven in hun brief onder andere: ,,De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) heeft nog geen basiskwaliteit bereikt. Het verbeterproces is nog niet echt op gang gekomen.” De constatering is des te schrijnender omdat op de Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius, lang het zorgenkindje van het ministerie, wel positieve ontwikkelingen worden gezien. Begin 2015 is het inspectierapport over het bestuurlijk handelen openbaar gemaakt. Dit rapport heeft geleid tot een voornemen tot aanwijzing van de kant van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport (OCW). Uiteindelijk heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
In de brief van 2 november 2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 568, nr. 167) aan de Kamer is aangegeven dat met de nieuwe samenstelling van het bestuur in potentie de benodigde expertise aanwezig was om de belangrijke en complexe taak waarvoor het staat vorm te geven. Uit de inspectierapporten voor zowel de unit vmbo als het Liseo Boneriano (vwo, havo en mavo) blijkt echter dat de kwaliteit van de SGB onvoldoende verbetert. De beide bewindspersonen schrijven aan de Tweede Kamer het zorgelijk te vinden dat naar het oordeel van de inspectie de ontwikkeling van de kwaliteit duidelijk achterblijft en dat er nog geen zicht op is wanneer basiskwaliteit zal worden bereikt. Zij merken ook op dat het belang van de leerlingen uiteraard niet gebaat is bij deze situatie, wat des te meer zorgen baart omdat dit de enige school voor voortgezet onderwijs op Bonaire is. De minister en staatssecretaris stellen dat het bestuur zich bewust is van de grote opgave waarvoor het staat en zich bereid getoond heeft zich te laten ondersteunen. Het programma ‘Leren verbeteren’ dat de VO-raad met subsidie van OCW uitvoert, is inmiddels begonnen met de ondersteuning. De bewindslieden schrijven ook dat het bestuur kenbaar heeft gemaakt ervan doordrongen te zijn om op korte termijn maatregelen te nemen om de kwaliteit van het onderwijs naar een aanvaardbaar niveau te brengen. In hun brief stellen de bewindspersonen dat OCW de situatie op de SGB intensief volgt, zowel via directe contacten met het bestuur als via de inspectie en afdeling OCW van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN/OCW).


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.