Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is hard bezig met de noodzakelijke maatregelen om te realiseren dat alle door de school geboden mbo-opleidingen zo spoedig mogelijk door het ministerie van OCW worden erkend. De SGB zegt bij monde van haar woordvoerder dat voor haar voorop staat dat studenten die momenteel de betreffende opleidingen volgen niet gedupeerd mogen worden. Volgens de SGB zijn de inspanningen erop gericht dat de betreffende studenten straks allemaal een diploma kunnen ontvangen van een door OCW erkende opleiding. Er is recentelijk geconstateerd dat een aantal opleidingen opnieuw het erkenningsproces zal moeten doorlopen. Deze opleidingen waren eerder wel erkend in de oude structuur, als eindtermgerichte opleiding. De scholengemeenschap is inmiddels overgestapt op de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, waardoor de opleidingen opnieuw erkend moeten worden. Binnen de aanvraag om erkenning wordt ook een drietal nieuwere opleidingen meegenomen. De school heeft de mogelijkheid om hiervoor genoemde opleidingen met terugwerkende kracht te laten erkennen. De SGB zal uiterlijk op 15 april 2016 de aanvragen om erkenning van die opleidingen inleveren bij het ministerie van OCW. Bij die aanvragen zijn ook de betreffende opleidingsplannen inbegrepen. De school heeft intern de nodige acties genomen om het inleveren van de opleidingsplannen te versnellen. Ook externe partijen zijn benaderd om een bijdrage te leveren. Na het opstellen van de vernieuwde opleidingsplannen laat het ministerie vervolgens de opleidingsplannen beoordelen door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarnaast zal de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) het ministerie adviseren voor wat betreft de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen. De school verwacht uiterlijk de eerste week van de maand mei uitsluitsel over de ingediende opleidingen. Voor het komend schooljaar zal kritisch gekeken worden welke opleidingen met nieuwe groepen kunnen starten. Inmiddels kunnen alle opleidingen doorgang vinden, geëxamineerd en gediplomeerd worden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.