Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De bouw van de nieuwe gevangenis, die op 5 januari 2015 van start is gegaan en 18 maanden zal gaan duren, vordert gestaag.

 De verwachting is dat de nieuwbouw voor het einde van 2016 in gebruik zal worden genomen.
De nieuwe inrichting zal 125 plaatsen bieden aan verschillende detentiegroepen. De realisatie van de nieuwbouw van de inrichting op Bonaire is de laatste stap van het verbeterproces dat door Dienst Justitiële Instellingen in 2008 op Bonaire is ingezet. De bouw van de nieuwe gevangenis is niet zonder kritiek. Critici zeggen dat er op Bonaire meer aandacht is voor het neerzetten van een gevangenis van enkele tientallen miljoenen dollars, terwijl minder aandacht wordt besteed aan het welzijn van de gewone burgers.
Dat neemt niet weg dat Bonaire straks een detentiecomplex zal hebben dat zijn gelijke niet kent in het hele Caribische gebied, zowel betreft de omvang als het niveau van de faciliteiten. Volgens Justitiële Instellingen zal in het nieuwe complex veel meer aandacht zijn voor onder andere resocialisatie. Dat was in de oude situatie niet mogelijk.