Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Verenigde Naties hebben 22 maart uit geroepen tot Wereld Waterdag. Dit jaar is het thema ‘water en werk’. Volgens een schrijven van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet ook op Bonaire worden stilgestaan bij het belang van water. Volgens het OLB vinden mensen het heel vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt.
Het OLB zegt dat het tegenwoordig ook normaal gevonden wordt om afvalwater te zuiveren. Dat laatste is volgens de overheid te danken aan het rioleringsproject Bonaire. Het gezuiverde water dat het rioleringsproject oplevert kan weer worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Een kringloop waar Bonaire volgens het OLB best trots op mag zijn.
In het kader van het thema ‘water en werk’ zegt het OLB dat er bij het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) 22 mensen werken om de bevolking van het eiland van schoon drinkwater te voorzien. Sinds het eiland een riolering en een zuiveringsinstallatie heeft, werken er ook nog 15 personen aan het zuiveren van het afvalwater. Dat zijn banen op verschillende niveaus: managers, operators, technici, laboranten en assistenten. Volgens het OLB schept de waterkringloop ook banen. Het OLB stelt dat een van de speerpunten van de VN in het kader van de agenda voor duurzame ontwikkeling is dat in 2030 iedereen de beschikking zal hebben over schoon water en sanitair. Als gevolg van slechte economie of een slechte infrastructuur, sterven elk jaar miljoenen mensen, vooral kinderen, aan ziekten die samenhangen met gebrekkige drinkwater- en sanitaire voorzieningen en hygiëne. Daarnaast teistert droogte sommige van de armste landen ter wereld en verergert honger en ondervoeding. Hoewel Bonaire gezegend is met schoon en puur drinkwater, zegt het OLB dat dit niet overal vanzelfsprekend is en dat het daarom van belang is dat ook op Bonaire stilgestaan wordt bij het belang en de impact van het hebben van schoon water en ook hoe het water bijdraagt aan de economie en werkgelegenheid. Hierbij noemt het OLB nog niet het belangrijkste water en de belangrijkste banenschepper, namelijk de zee met daarin de koralen die de basis vormt van het toerisme op het eiland.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).