Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Politieke partij MPB vertegenwoordigde bij het referendum in december de ‘si’-optie, ofwel een instemmende stem als het gaat om de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland. Toch zegt partijleider Elvis Tijn Asjoe dat dit geenszins betekent dat de partij zich er niet van bewust is van dat er dingen beter moeten.
,,Ik erken dat er onrust heerst onder de bevolking. Dat is ook de reden waarom de MPB is opgericht”, aldus Tjin Asjoe.
Tjin Asjoe zegt dat hij zich bewust is van het feit dat de bevolking niet gelukkig is met de sociaaleconomische situatie waarin Bonaire zich momenteel bevindt. De leider van de blauwe partij zegt echter het niet eens te zijn met de regeringscoalitie als het gaat om de oorzaak van de slechte sociaaleconomische situatie. ,,De huidige coalitie er vanaf het begin vanuit gegaan dat deze sociaaleconomische situatie is veroorzaakt door de directe band als staatkundige structuur.” Tjin Asjoe is het daar niet mee eens. Ook is hij niet blij met de wijze waarop de coalitie te werk is gegaan bij de organisatie van het referendum. De partijleider is van mening dat publieke functies zijn gebruikt om de referendumcommissie en de uitslag van het referendum te beïnvloeden. Hij vindt dat er onnodige verwarring onder de bevolking is geschept als het gaat om de vraagstelling van het referendum.
Ook is de leider van de oppositiepartij van mening dat de bestuurscoalitie vooruitloopt op de interpretatie van de uitslag. Hij zegt hierover: ,,Duidelijk is dat coalitie voorstander is van een staatkundige structuur volgens het zogenaamde model Lubbers, met meer autonomie voor Bonaire.”
Volgens Tjin Asjoe bevestigt ook het bezoek van gedeputeerde Abraham aan Finland en de relatief autonome provincie Åland dat het Bestuurscollege er zo haar eigen opvatting op nahoudt, die zij al had voor de organisatie van het referendum. De leider van de MPB is ervan overtuigd dat het referendum niet goed is verlopen. Hij zegt dat hij er daardoor ook niet van overtuigd is dat de bevolking daadwerkelijk het model van het openbaar lichaam binnen de Nederlandse staat heeft afgewezen. Dat is volgens Tijn Asjoe ook meteen de reden waarom de MPB in de Eilandsraad stemt tegen ratificatie van de uitkomsten. ,,Voor de ratificatie stemmen zou aangeven dat wij het eens zijn met de wijze waarop de uitslag tot stand is gekomen”, aldus Tjin Asjoe. Tjin Asjoe vindt dat het Bestuurscollege beter zou kunnen werken aan het verbeteren van de situatie op het eiland in plaats van haar tijd en energie te besteden aan de constitutionele vorm die voor Bonaire is gekozen als openbaar lichaam.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).