Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het Openbaar Ministerie Bonaire hebben in de week van de Rechten van het Kind besloten om met elkaar in 2016 te gaan werken aan jeugdgerichte ‘restorative justice’ (Hustisia Restorativo Sosial) (herstelrecht, red.). Dat laat de directeur van het CJG, Chris Palm, in een persverklaring weten.
In deze nieuwe benadering ontmoeten de jonge dader, het slachtoffer en hun kennissen elkaar, indien beiden daar behoefte aan hebben. De benadering kan in verschillende fasen worden toegepast: oordat de zaak voorkomt bij de rechter, of erna, vanuit de strafgevangenis. Dit kleinschalige pilot project beperkt zich, gelet op de beperkte capaciteit van het centrum, voorlopig tot de eerste fase. Belangrijke conditie is dat het slachtoffer de ontmoeting wenst, dat de dader heeft bekend en gemotiveerd is, om oprechte verontschuldiging aan te bieden en het goed te maken.
De ‘Restorative Justice’-ontmoeting is vertrouwelijk en het resultaat is een eigen herstelplan. Centraal staat in deze hetgeen het slachtoffer is aangedaan en herstellende activiteiten. Leidraad zijn de internationale richtlijnen en de Europese richtlijnen voor slachtoffers. Het Centrum Jeugd en Gezin is blij met deze stap, omdat hiermee een belangrijk probleem van jonge slachtoffers en daders op Bonaire kan worden aangepakt. Immers, het huidige justitiesysteem dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Internationaal Verdrag Rechten van het Kind. En Jeugdgerichte Restorative Justice komt tegemoet aan diverse artikelen van dit verdrag, zowel ten behoeve van de jonge dader als het jonge slachtoffer. Zo wordt voorgeschreven dat de strafrechtelijke bejegening een pedagogisch karakter dient te hebben. Het VN-kinderrechtencomité benadrukte dit jaar het belang van positief en niet-gewelddadig opvoeden in Caribisch Nederland. Hiermee volgt mu ook Bonaire de ‘good practice’ op dit gebied. De voordelen van de Jeugdgerichte Restorative Justice zijn talrijk. Hiermee wordt een preventieve stap gezet om recidive te voorkomen maar tegelijkertijd om meer ruimte te geven aan de eigen kracht van families op Bonaire. Verder blijkt uit onderzoek dat het effectief kan zijn bij traumagevoelens. Studies informeren dat 85 procent van de slachtoffers achteraf tevreden is met het resultaat. Ook laat onderzoek zien dat het soms wel bijna negenmaal goedkoper is dan de klassieke weg. Voor het Centrum Jeugd en Gezin wordt het project gezien als een stap verder op het gebied van preventie en pedagogiek vanuit de eigen samenleving.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).