Al het nieuws

Door Patricia Bergwijn
Kralendijk - De nieuwe brandweerkazerne vlakbij Bonaire International Airport (BIA) is inmiddels in een vergevorderd stadium en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 opgeleverd.
Lokaal commandant van de brandweer op Bonaire Reynold Janga is erg blij met de nieuwe kazerne. Het is namelijk niet alleen een aanzienlijke uitbreiding. Het nieuwe gebouw betekent ook een grote professionaliseringslag voor de brandweer. Zo legt Janga uit. ,,Met deze nieuwe kazerne kunnen we meer doen en onze mensen niet alleen bekwaam maken maar ook bekwaam houden.”
Het volledig geoutilleerde leslokaal bijvoorbeeld biedt de brandweermannen de mogelijkheid iedere dag oefeningen te doen. Het oude leslokaal had en veel minder mogelijkheden en deed tevens dienst als kantine.
De nieuwe kazerne maakt ook de eventuele formatie-uitbreiding van 8 naar 11 brandweerlieden op dienst mogelijk. Voldoende brandweermannen op dienst is immers een van de voorwaarden om te worden goedgekeurd door de ICAO (International Civil Aviation Organization). Een andere voorwaarde om aan internationale eisen te kunnen voldoen, is dat de brandweer altijd stand-by en ter beschikking moet kunnen staan van het vliegveld.
De nieuwe kazerne is orkaanproof categorie 3 gebouwd. Dat betekent onder andere dat de massieve muren 30 centimeter dik zijn, de garage heel hoge en speciale deuren heeft, het operationele gedeelte volledig op de begane grond te vinden is en de kantoren boven op de eerste verdieping zijn gebouwd. ,,De brandweer moet immers ook tijdens rondrazende stormen en orkanen gewoon kunnen blijven functioneren”, licht commandant Janga toe.
De welbekende paal waarlangs brandweermannen zich altijd naar beneden laten zakken, is dan ook niet alleen uit veiligheidsvoorschriften maar ook uit praktische overwegingen verdwenen. De mannen moeten direct klaar kunnen staan en elke seconde telt.
Orkaanproof is echter niet het enige. De nieuwe kazerne heeft elf slaapkamers voor alle elf brandweermannen op dienst, twee gastenkamers zodat men voor collega’s uit Saba en Sint Eustatius of voor trainers geen hotel meer hoeft te boeken, het reeds genoemde leslokaal, een aantal badkamers die door hun bunkerachtige bouwwijze tevens schuilruimtes zijn, 10 kantoren, de ‘watchroom’ en bevelvoerdersruimte, een centraal omroepsysteem, een grote kantine, een rug-aan-rugremise voor de in totaal zes brandweervoertuigen, een ruimte voor de bluspakken, een speciale spoel- en doucheruimte om man in pak af te spuiten om besmetting met bijvoorbeeld chemische stoffen te voorkomen, een gym, een flessenkamer om de zuurstoftanks dan wel ademluchttoestellen te testen, een tank met 60 kuub water om in nood meteen te kunnen vullen en containers met rampenbestrijdingsmateriaal.
Daarnaast is de kazerne voorzien van de meest moderne technologie. De bouw van de kazerne heeft dan ook wat gekost. Het totale budget was 11 miljoen euro. Daarvan is 8,5 miljoen euro besteed aan de bouw van de kazerne. De overige 2,5 miljoen is gespendeerd aan de voorbereiding zoals het ontwerp van het gebouw en de aankoop van de grond. Zo laat de woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf Frank Wassenaar desgevraagd aan deze krant weten. Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de brandweer zelf wilden daar geen concrete uitspraken over doen.
De financiering door het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte de start van de bouwwerkzaamheden op 15 mei 2014 mogelijk.
Vanwege het vaak specialistische werk voor de betonbouw, de staalconstructies, het klinkerlegwerk en bijvoorbeeld de deuren is de bouw weliswaar aanbesteed aan Bouwmaatschappij Curaçao die met lokale aannemers werkt, maar komen er voor de verschillende onderdelen specialisten uit Curaçao, Nederland en Bonaire.
Met betrekking tot het wagenpark heeft de 57-jarige commandant Reynold Janga die over drie jaar met pensioen gaat nog wel wat wensen.
De brandweer heeft nu speciaal voor de luchthaven drie zogeheten crashstanders, voor de stad twee tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig, de rescuewagen. Maar voor Janga is dat niet genoeg. Voor 2018 wil hij één tankautospuit erbij en voor 2019 of 2020 staat er een ladderwagen op zijn verlanglijst.
Uitbreiding van het wagenpark brengt echter ook nadelen met zich mee.
Iedere wagen moet namelijk met minimaal vier personen bemenst kunnen worden en de brandweer wil niet te veel mensen in dienst nemen. Want, zo geeft Janga aan: ,,Als je kijkt naar het aantal keren dat je moet uitrukken, maak je qua formatie ook de rekensom hoeveel brandweermannen je naar verhouding daadwerkelijk nodig hebt.
De brandweer op Bonaire heeft op dit moment 47 mannen en één vrouw in dienst.
Zodra de nieuwe kazerne is getest op gebruik en alles werkt, kunnen de brandweerlieden verhuizen. Lokaal commandant Reynold Janga kan bijna niet wachten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.