Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Vanwege beperkte beschikbaarheid van vliegtuigstoelen en hotelkamers garandeert het Zorgverzekeringskantoor BES alleen urgente medische uitzendingen tijdens de jaarwisseling.
Het ZVK wil middels een persbericht aan alle verzekerden en zorgaanbieders op Bonaire, St. Eustatius en Saba kenbaar maken dat gedurende december en januari uitsluitend medische uitzendingen van urgente aard gegarandeerd worden. Hoewel er beperkte capaciteit is tijdens de feestdagen, zal het ZVK er alles aan doen om urgente uitzendingen door te laten gaan.
De redenen hiervoor zijn de beperkte beschikbaarheid van vliegtuigstoelen en hotelkamers bij bestemmingen in het buitenland waar verzekerden voor specialistische zorg uitgezonden worden en beperkte ruimte voor aanname van patiënten bij de zorgaanbieders zelf.
Per jaar behandelt het ZVK gemiddeld 8.000 uitzendingen voor specialistische zorg in het buitenland. Dit betreft ongeveer 900 uitzendingen naar Aruba, 700 naar Colombia, 1.800 naar Curaçao, 30 naar Guadeloupe, 70 naar Nederland en 3.000 naar St. Maarten.
Het ZVK wordt ieder jaar rond de jaarwisseling geconfronteerd met situaties waarin verzekerden moeilijk hun heen- en terugreis naar en van bovengenoemde bestemmingen kunnen maken vanwege de beperkte beschikbaarheid van vliegtuigstoelen en/of hotelkamers. Om onnodig ongemak voor verzekerden te vermijden, informeert het kantoor het publiek daarom dat gedurende december en januari uitsluitend medische uitzendingen van urgente aard behandeld zullen worden. Het ZVK heeft alle eerste- en tweedelijns zorgaanbieders (huisartsen en specialisten) gevraagd om rekening te houden hiermee. Het systeem van spoedvervoer naar het buitenland voor urgente specialistische behandeling door middel van de Learjet en Medivac-helicopters blijft, zoals gebruikelijk, uiteraard in staat van paraatheid.