Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het openbaar lichaam Bonaire heeft voor een rampenbestrijdingstraining gezorgd voor een groep ambtenaren samen met politie, brandweer en Fundashon Mariadal.

De oefening was een simulatie van een ramp die zich voor de kust van Bonaire afspeelde.
De training werd in samenwerking met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastuctuur en Milieu van Nederland georganiseerd. Tijdens de oefening werd de nadruk vooral gelegd op het verstrekken van informatie aan het publiek.
De simulatie betrof een explosie op een tanker met een olielekkage in zee als gevolg. De vier disciplines ofwel kolommen die deelnamen aan de oefening waren de brandweer (rode kolom), politie (blauwe kolom), Fundashon Mariadal (witte kolom) en het team van ambtenaren, die men ook de bevolkingszorg noemde (oranje kolom).
In het geval van een crisis, ramp of calamiteit is de COPI het eerste team dat met het bestrijden hiervan zal beginnen. COPI staat voor Commando Plaats Incident.
Ieder lid uit deze groep vertegenwoordigt een kolom. Op het moment dat zij hun analyse van de situatie hebben verricht, kunnen ze een beslissing nemen om de situatie te escaleren naar een volgend team dat dan in actie moet komen.
De simulatie was zodanig in elkaar gezet dat deze calamiteit moest worden opgeschaald naar het team dat de strategische beslissingen moest nemen onder leiding van gezaghebber Edison Rijna.
Het team van de gezaghebber is het eilandsbeleidsteam (EBT). Na afloop van de training volgde de evaluatie met de strategische punten die elke kolom moest verbeteren. Het was echter duidelijk dat elke training en oefening die het team samen doet, uitmondt in een hechtere samenwerking en betere voorbereiding van de rampenorganisatie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).