Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In de persconferentie gisteravond maakte de leiding van Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) duidelijk dat de partij campagne gaat voeren en het electoraat zal aanmoedigen om ‘ja’ te stemmen tijdens het referendum op 18 december 2015.
Volgens de MPB moet het antwoord op de referendumvraag ‘Bent u het eens met de invulling van de directe band met Nederland’, dus ‘Ja’ zijn.
In het document dat in het bijzijn van onder andere de pers door de partijbestuursleden Gilbert Antonius, voorzitter, Gianni van den Heuvel-Guerrero, secretaris en Renata Domacasse, lid, werd ondertekend, legt de MPB uit waarom. Fractieleider Elvis Tjin Asjoe lichtte in zijn presentatie toe hoe de MPB tot die keuze was gekomen. Zoals de partij al diverse malen heeft laten weten, heeft men kort samengevat moeite met de volgens de MPB manipulatieve vraagstelling, het feit dat er geen opkomstdrempel dan wel een minimaal percentage is en de Verenigde Naties (VN) niet aanwezig zijn om het referendum te monitoren.
De partij kiest voor ‘ja’ en gaat dat actief uitdragen vanuit de overweging dat de MPB vindt dat Bonaire als openbaar lichaam binnen Nederland veel meer kansen en ontwikkelingspotentie heeft op bijvoorbeeld sociaaleconomisch vlak, dat Bonaire als de tijd rijp is meer verantwoordelijkheden op zich kan nemen maar dat is nu dus nog niet; dat Nederland volgens de MPB al veel energie en geld heeft geïnvesteerd in Bonaire om de achterstanden in te halen en nieuwe dienstverlening te creëren; er met name op de gebieden gezondheid en onderwijs veel is verbeterd ook al is er ook een behoorlijk aantal zaken die nog verbetering behoeven en de weerzin wekken van de gemeenschap; dat de reden voor deze zaken die niet goed gaan een combinatie van factoren is en te wijten valt aan onder meer de transitie, de Europees-Nederlandse overheid, de Bonairiaanse lokale overheid en de mondiale financieel-economische crisis; dat het rapport van de evaluatiecommissie helder en duidelijk is over wat wel en niet goed is en of gaat. En ten slotte vindt de MPB dat met goed leiderschap alle achterstanden kunnen worden ingehaald en verbeterpunten daadwerkelijk worden verbeterd.
En dus zal de MPB voor 18 december, de dag van de volksraadpleging, het volk informeren over het referendum en dat men met ‘Ja’, het openbaar lichaam Bonaire behoudt en met ‘Nee’ verwerpt, zal de MPB het electoraat informeren over de voor- en nadelen van de huidige staatkundige structuur als openbaar lichaam en de voor- en nadelen van het kiezen voor een autonoom Bonaire of vrije associatie buiten Nederland. De MPB zal alles doen wat in haar macht ligt en geen enkele ‘Nee’-steen onberoerd laten om de nadruk te leggen op het feit dat men naar de mening van de partij alleen door ‘ja’ te kiezen een kansrijke, welvarende en zekere toekomst voor Bonaire tegemoet gaat.
Als de optie ‘Ja’ wint, zal de Bonairiaanse overheid met de sociale partners aan tafel moeten om op basis van het rapport van de evaluatiecommissie de verbeterpunten te prioriteren en middels een planning deze verbeteringen stuk voor daadwerkelijk moeten uitvoeren. Zo stelt de MPB in het door de partijleiding ondertekende document ‘Positie van de MPB ten aanzien van het referendum. Stem Ja’, dat fractieleider Tjin Asjoe gisteravond toelichtte.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).