Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het Bestuurscollege (BC) om de wetgeving omtrent de huurwoningmarkt op Bonaire aan te passen. Het BC deed dit verzoek in oktober 2013 en op basis daarvan ligt er nu een nieuw wetsvoorstel klaar. Het voorstel moet de huurwoningmarkt op Bonaire een impuls geven.
Het OLB en BZK hielden de werkconferentie in verband met de consultatie aangaande dit nieuwe wetsvoorstel ‘Maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland’ op 19 en 20 oktober 2015. Naast de Bonairiaanse overheid waren ook Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en de huurcommissie betrokken bij de conferenties.
Inmiddels hebben er vier werkconferenties op Bonaire plaatsgevonden waar verschillende partijen met elkaar gesproken hebben over hoe de wet- en regelgeving er in de toekomst uit zou moeten zien. Tijdens de laatste bespreking, vorige week, schoven ook de vereniging van makelaars en de ondernemersvereniging van Bonaire (BBE) aan. BZK heeft het wetsvoorstel ook aan de Eilandsraad gepresenteerd.
Verandering was hard nodig onder andere omdat de bestaande wetgeving dateert uit 1939 en dus helemaal niet meer van deze tijd is. Zo worden maximale huurprijzen nog steeds vastgesteld op basis van de oorspronkelijke bouwkosten. Volgens die wet is het niet verplicht om te kijken naar de marktwaarde en/of de kwaliteit van de woningen.
De nieuwe huurwoningwet legt de kaders voor huurprijzen, huurverhogingen of verlagingen, en procedures voor de huurcommissie vast. Daarnaast werd tijdens de laatste bespreking de mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten in het wetsvoorstel verruimd. Bovendien biedt de nieuwe wet meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Zo zullen huurprijsgrenzen en de percentages voor huurverhogingen niet in Den Haag maar op Bonaire worden vastgesteld middels eilandsverordeningen. Voor het uitwerken van deze verordeningen biedt BZK het komende jaar ondersteuning aan het OLB. In het kader daarvan worden opnieuw werkconferenties georganiseerd.
Ten slotte zal er vanuit de overheid de nodige voorlichting en communicatie worden verzorgd over de nieuwe wet- en regelgeving.
De nieuwe wet kan na goedkeuring door het parlement per 2017 in werking treden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.