Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De commissie voor het op 18 december 2015 te houden referendum is eindelijk ingesteld.

Het Bestuurscollege (BC) heeft Douwe Boersema (voorzitter), Maritza Valdink (secretaris), Stephen Rosario (penningmeester, Franklin Hanse (lid), Sherwin Pourier (lid), Ivan Dario Perez Gomez (lid) en Jo-Ann Ruimveld (lid) benoemd als leden. Het BC geeft te kennen te hebben gekozen voor een uitgebalanceerd team, waarin leden met een verschillende achtergronden op juridisch, ondernemend, financieel en psychologisch vlak zijn benoemd.
De commissie zal op korte termijn een plan van aanpak voorleggen aan het college. In dit plan van aanpak zal onder andere een begroting worden meegenomen die ter goedkeuring aan het BC zal worden voorgelegd. Dit inzake de kosten die de organisatie van het referendum met zich mee zal brengen.