Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Tourism Corporation Bonaire (TCB) wil opheldering verschaffen over het door de Bonhata uitgebrachte persbericht betreffende de lokale toerismebegroting. TCB bevestigd dat er al enkele jaren geen enkele wijziging dan wel verhoging heeft plaatsgevonden in de begroting van TCB. Het openbaar lichaam doet volgens TCB al enkele jaren haar uiterste best om structureel extra middelen ter beschikking te stellen om een bijdrage te leveren aan de plannen voor het toerisme op Bonaire.
Aan het begin van dit jaar heeft het OLB de bestaande situatie onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om deze structurele extra gelden voor 2015 en 2016 beschikbaar te stellen. Vervolgens hebben TCB en het OLB besloten om naar alternatieven zoeken om de activiteiten te bekostigen waar extra middelen voor nodig zijn. Het toeristenbureau is voortdurend in gesprek met de overheid en de gedeputeerde belast met toerisme, Clark Abraham, om samen tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie.In afwachting van het Strategisch Toerisme Plan probeert TCB een meerjarig marketingplan inclusief begroting op te stellen, waarbij de nadruk ligt op productontwikkeling die past bij het profiel van het eiland en Bonaire als bestemming. Vervolgens zullen de programma’s in het plan het bureau in staat stellen om zelf fondsen te genereren die de organisatie in de toekomst onafhankelijker zal maken van de overheid.
TCB heeft kennis genomen van besprekingen en evaluaties voor een mogelijke ‘one fee tax collection’. Zowel het bureau als het OLB zijn zich ervan bewust dat er acties moeten worden ondernomen met betrekking tot accommodaties en bedrijven die illegale handelingen verrichten en ervoor zorgen dat het OLB inkomsten misloopt of het OLB verhinderen om uitstaande belastingen te innen. Overheidsbedrijf TCB laat weten te hebben begrepen dat de overheid een traject aan het bewandelen is om te komen tot een plan voor een dergelijke ‘one fee tax collection’.
Daarom is TCB ten aanzien van een betere toerismebegroting voor Bonaire optimistisch gestemd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.