Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire moet met ingang van 2017 een afvalwaterheffing introduceren om de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering te kunnen bekostigen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) subsidieert nu een bedrag van ruim vier miljoen dollar voor drink- en afvalwater op voorwaarde dat Bonaire een deel zelf gaan betalen. Hierover hebben gedeputeerde Silberie en inspecteur-generaal Thunnissen (I&M) op 21 september 2015 een overeenkomst getekend.
In de overeenkomst is onder andere vastgelegd dat het Rijk dit jaar de transportkosten van drinkwater en de exploitatiekosten van afvalwaterzuivering subsidieert. Zo meldt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).
De kosten voor een betrouwbare en duurzame drinkwatervoorziening op Bonaire en de exploitatiekosten van de afvalwaterwaterzuivering op het eiland zijn zo hoog, dat deze redelijkerwijs niet alleen door Bonaire kunnen worden opgebracht.
Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de toezegging gedaan om Bonaire daarbij te helpen. Het ministerie stelt in 2015 voor de transportkosten van drinkwater een bedrag van ruim 1,5 miljoen dollar beschikbaar. Voor de exploitatiekosten van de afvalwaterzuiveringsinstallaties is dat bijna 2,5 miljoen dollar.
In de toekomst moeten de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering echter deels door het eiland zelf gaan worden betaald. Daarom is aan de subsidie voor exploitatiekosten de voorwaarde verbonden dat met ingang van 2017 gefaseerd een afvalwaterheffing wordt ingevoerd. Bij het invoeren van deze heffing zal rekening worden gehouden met de draagkracht van de bevolking. Zo laat het OLB weten.
De afgelopen jaren heeft het ministerie de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering alleen betaald. Afvalwaterzuivering is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid, de koraalriffen en daarmee voor het toerisme en de economie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).