Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Vier Bonairianen zijn gisterochtend benoemd tot Ridder of Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een van de benoemde leden bevond zich helaas niet meer onder de levenden. Fidelia Mary Evelyn Tjin-Asjoe kreeg van de gezaghebber de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Juliana Josefina Angela- Martilio en Maria Minelva Martines konden zich na de ceremonie Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Rudolf Otilio Alfred Davelaar werd postuum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De 59-jarige Fidelia Tjin- Asjoe heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op muzikaal, sociaal en religieus gebied. Zo behaalde haar compositie ‘Balor di Amor’ (De waarde van liefde) de eerste prijs op het Duo Festival van de Cariben in 2007. Daarnaast zette en zet zij zich in voor mensen met een beperking, de jeugd, risicojongeren, alfabetisering en is zij lid van de commissie Toezicht Justiële Inrichtingen die zich om de gedetineerden op het eiland bekommert. Juliana Josefina Angelo-Martillio was - en is ondanks haar 82 jaren - vooral actief op cultureel gebied. Zij was de oprichtster van de groep Carnival Warriors en lid van de carnavalscommissie. In 1999 kreeg zij een oorkonde van de Stichting voor Ouderen en in 2008 werd zij door de overheid benoemd tot ereburger van Bonaire. Juliana Martilio organiseert in samenwerking met anderen nog altijd het ‘Bos di Mama’-festival. Daarnaast doet ze als bestuurslid nog steeds vrijwilligerswerk voor Grupo Alegre 60+ uit Antriol en leidt ze de dagopvang Villa Antonia voor de ouderen uit deze wijk.
Toen de Voogdijraad in 1995 begon met pleeggezinnen was Maria Minelva Martines een van de eerste pleegouders. Tot op de dag van vandaag fungeert ze naast haar taken als pleegouder sinds 2010 ook als crisisopvang voor kinderen die uit huis moeten worden geplaatst. Daarnaast heeft ze zich altijd sterk gemaakt voor goed onderwijs voor de kinderen.
De overleden Rudolf Otilio Alfred Davelaar heeft zijn benoeming te danken aan zijn inzet op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. De man was een groot voetballiefhebber en richtte diverse clubs op. Hij was (bestuurs)lid van en nam deel aan diverse muziekgroepen, waaronder de groep Watapana. Daarnaast had hij hart voor het onderwijs. Dit bleek onder andere uit zijn inzet als penningmeester en later als voorzitter van de Raad van Toezicht van het RK-schoolbestuur. In de ontwikkeling van de Voogdijraad en de professionalisering van de jeugdbescherming op het eiland speelde hij tevens een belangrijke rol op het gebied van de jeugdbescherming. Davelaar stond vooral bekend om zijn humor.
Gezaghebber Rijna en ook Rijksvertegenwoordiger Isabella feliciteerden de drie met hun koninklijke onderscheiding en stelden dat zij een voorbeeld zijn voor heel Bonaire.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.