Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In het Pasangrahan op vrijdagavond zit een handje vol mensen. De PDB is met een stuk of vijf afgevaardigden inclusief lijsttrekker Clark Abraham goed vertegenwoordigd. De gezaghebber legt uit waarom de vergadering op zo’n korte termijn is aangekondigd en plaatsvindt. Er zijn discrepanties tussen de aanvankelijke aantallen en de huidige uitslagen van de verkiezing. De telling van vier stembureaus bleken niet te kloppen. Normaal gesproken tellen de stemlokalen de stemmen en geven die op dezelfde avond nog telefonisch door. De dag daarna volgen de documenten met alle gegevens. Uit de gegevens bleek dat niet alle aantallen overeenkwamen, dus is er opnieuw geteld. De UPB heeft bij de nieuwe telling twaalf stemmen meer en komt uit op 2.301. De PDB krijgt er acht bij en gaat van 2.718 naar 2.726. De PHU stijgt met 4 extra stemmen naar 649. De AKB blijft onveranderd. Ook de MPB krijgt er vier bij en heeft er in totaal nu 2.755. Tim Magno heeft met één extra stem totaal 365 en Lista Soleana gaat van 406 naar 405 stemmen. Er ontstaat wat rumoer bij de toehoorders. Eric Soleana, leden van de democraten en de pers hebben vragen en opmerkingen. Veel mensen zouden hun stempas niet hebben gekregen en konden deze ook niet afhalen bij Burgerzaken. Ze konden dus niet stemmen. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheden voor een hertelling en herbeoordeling van de ongeldig verklaarde stemmen. Eveneens is er onduidelijkheid over de persoonlijke voorkeursstemmen. Die stonden eerder nog niet op de borden bij het Pasangrahan. Ook wordt afgevraagd of de gang van zaken rond de stemming geëvalueerd gaat worden en de stembiljetten bij een volgende verkiezing ook in het Papiaments kunnen worden vertaald. Maar het belangrijkste is wel de procedurele vraag over het hoe en wat met betrekking tot een hertelling. Artikel 21 van de Kieswet wordt erbij gehaald maar dat is niet meteen helemaal helder. Dus de gezaghebber trekt zich met een aantal ambtenaren terug om zich te buigen over de inhoud van artikel 21 en antwoord te kunnen geven op de vraag. Na tien minuten zijn ze terug. Een hertelling is alleen mogelijk als de uitslagen van de verkiezingen nog niet definitief zijn vastgesteld.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.