Al het nieuws

Kralendijk - Algemeen directeur Alfredo Koolman van het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) is niet blij met de legionellakoppen in het nieuws.

,,We zijn zo hard bezig en zo hard aan het werk met het uitvoeren van een herstelplan, waar het onderhoudsplan en de metingen deel van uitmaken. We ondernemen actie wanneer we dat eigenlijk niet hoeven. We communiceren open en duidelijk waar we mee bezig zijn. We komen eens in de twee maanden bijeen met de taskforce en de resultaten koppelen we terug naar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Rijksgebouwendienst. We zijn zoveel stappen aan het nemen en slagen aan het maken. Dergelijke koppen creëren onnodige onrust en paniek, wat voorkomen kan worden. Want het drinkwater op Bonaire is van vastgestelde hoge kwaliteit en kan iedereen gewoon drinken.”
De laatste keer dat WEB hoge concentraties legionella van het type 1 in het water vond was in 2009. In de afgelopen 51 jaar is er volgens de directeur niemand ziek geworden van of gestorven aan legionella in het water.
In november 2014 werd een concentratie van legionella type 2-14 in het nieuwe gebouw van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) geconstateerd. Dit lag vooral aan het feit dat het gebouw lange tijd niet was gebruikt. In samenwerking met de politie heeft het water- en elektriciteitsbedrijf meteen actie ondernomen. Bij metingen in december, die in het kader van het onderhoudsplan en revisie van het waternetnetwerk werden uitgevoerd, werd op één van de acht locaties in Kralendijk een zeer lage concentratie legionella van het type 1 aangetroffen. Ook daarop heeft WEB meteen actie ondernomen. Net als bij het gebouw van KPCN zijn de leidingen gechloreerd en doorgespoeld. Er was geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid. Daarnaast werd in januari 2015 in Rincon ook een zeer lage concentratie legionella van het type 1 aangetroffen. Hier werden metingen uitgevoerd op verzoek van een particulier. Ook deze legionella is meteen aangepakt.
WEB hanteert in het kader van aanwezigheid van legionella richtlijnen. Van een lage concentratie boven de 100 kve (kolonievormende eenheid) per milliliter neem je nota. Bij een gemiddelde concentratie van boven de 1.000 onderneem je actie. Een concentratie hoger dan 10.000 is een kritieke toestand en die is nog niet voorgevallen. Omdat WEB proactief wil omgaan met het waternet en de aanwezigheid van legionella beheersbaar wil maken en houden, onderneemt het bedrijf al actie bij een concentratie tussen de 100 en 1000. Het grootscheepse herstelplan van het waternet houdt ook in dat WEB alle risicoplekken wil elimineren door het water daar te laten doorstromen. Het gaat daarbij vooral om doodlopende leidingen en plaatsen waar het water gedurende lange tijd stilstaat.
,,Het hele waterleidingnetwerk reviseren is een proces en daarvoor doen we metingen, maken we een onderhoudsplan voor onder andere de watertanks en zijn we bezig met de taskforce”, aldus Koolman. ,,De deelnemers aan de taskforce krijgen opdrachten en werken volgens plan aan hun missie en zo gaan we elke twee maanden vooruit. Het gaat om de totale inspanning”.
De eerstvolgende watertanken die zullen worden aangepakt zijn die van Seru Largu en Hato.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).