BES

Van onze correspondent
Kralendijk - De korpsbeheerder van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft een politiemedewerker onvoorwaardelijk ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim.

BONontslagHet plichtsverzuim kwam naar voren in een disciplinair onderzoek dat gestart werd nadat er informatie over oneigenlijk gebruik van het dienstvuurwapen door de medewerker was binnengekomen.
In de eerste dagen van 2024 ontving de korpsleiding informatie dat de betreffende politiemedewerker in de nacht van zondag 31 december op maandag 1 januari bij een incident in een horecagelegenheid op Saba zijn dienstvuurwapen zou hebben getrokken. De medewerker was op dat moment niet aan het werk. Deze informatie leidde tot zowel een disciplinair onderzoek door het Bureau Interne Zaken van KPCN als een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche. Dit laatste omdat er aangifte is gedaan tegen de betreffende medewerker.
Uit het disciplinaire onderzoek dat inmiddels is afgerond blijkt dat de medewerker ernstig plichtsverzuim aan te rekenen is en dat zijn gedrag getuigt van een houding die niet bij de politie past, zo laat KPCN weten. Plichtsverzuim verwijst naar het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, het overtreden van voorschriften of het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden zou moeten nalaten of doen. Dit gedrag varieert van kleine nalatigheden tot ernstige schendingen van regels en voorschriften. De korpsleiding benadrukt dat dergelijk gedrag onacceptabel is en niet getolereerd wordt binnen de organisatie. ,,Het onrechtmatig gebruik van een dienstvuurwapen vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en het vertrouwen in het korps”, aldus de korpsleiding.
De medewerker is bij aanvang van het disciplinair onderzoek meteen op non-actief gesteld en hij heeft de afgelopen periode dus niet gewerkt. Begin mei kreeg hij het voornemen tot onvoorwaardelijk ontslag uitgereikt waarna hij zes weken de tijd had om in bezwaar te gaan. Na het verlopen van die bezwaarperiode is het strafontslag nu definitief. Omdat het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak nog loopt, is het volgens de politie niet duidelijk of er ook strafrechtelijke consequenties voor de medewerker zullen volgen.
Korpschef Alwyn Braaf is duidelijk over de consequenties van plichtsverzuim. ,,Eerder dit jaar gaf ik in relatie tot een andere disciplinaire casus al duidelijk aan dat integriteit een belangrijk thema is waar wij ons als korpsleiding op focussen. Integriteit is immers de basis van professioneel en verantwoordelijk politiewerk. En ik kan er dus kort over zijn: voor niet professioneel en niet verantwoordelijk gedrag is geen plaats in onze organisatie”, aldus Braaf. Hij geeft daarbij wel aan dat politiewerk mensenwerk blijft en dat mensen kunnen fouten maken. ,,Echter, plichtsverzuim is een ernstige schending van professionele standaarden voor een ambtenaar van politie en heeft daarom aanzienlijke consequenties. Meldingen hiervan onderzoeken we zorgvuldig en hierop nemen we gepaste maatregelen. De korpsleiding vindt het strafontslag gepast en onvermijdelijk. We zijn het aan de samenleving en onze organisatie verplicht om dit soort stappen te zetten en hier open en transparant over te zijn.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.