BES

Breed maatschappelijk gesprek over slavernijverleden

Van onze correspondent
Den Haag - Op het festival Zomerbries Almere (6 juli) stond een tent in het kader van het project ‘gespreksstarter’ waar host Otwien Vlieri in gesprek ging met veelzijdig kunstenaar en verhalenverteller Onias Landveld aan de hand van twee ‘spoken word performances’.

BESInvloedDe vragen waren: wat vertelt het verhaal van de slavenhandel ons over onze wereld en hoe heeft het onze maatschappij beïnvloed? De komende maanden wordt op verschillende plekken in Nederland een breed maatschappelijk gesprek over het slavernijverleden gevoerd. Het doel is om kennis over het slavernijverleden te vergroten en bewustzijn te creëren over hoe dit verleden doorwerkt in de samenleving. Hierbij wordt een zogenoemde gespreksstarter ingezet op 25 locaties door heel het land: op festivals, markten en pleinen. Voor en met mensen uit de hele samenleving. De gespreksstarter is geïnspireerd op, en is een levensgrote variant van het spel ‘wie is het’ en draagt de naam ‘Wie zijn wij’. Het nodigt mensen op een laagdrempelige manier uit om met elkaar in gesprek te gaan.
Veel mensen weten nog weinig over het slavernijverleden. Uit onderzoek blijkt dat slechts 24 procent van de ondervraagden vindt dat hun kennisniveau hierover goed is. Eind 2023 kwam uit gesprekken met nazaten van het slavernijverleden een duidelijk verzoek aan de Rijksoverheid naar voren: voer een breed maatschappelijk gesprek over het slavernijverleden en de doorwerking ervan in de hedendaagse samenleving. De gespreksstarter is voor dit doel ontwikkeld. Het is onderdeel van het Programma Slavernijverleden en uitwerking van het proces na de excuses van de regering .
‘Wie zijn wij’ bevat portretten van mensen die op een bepaalde manier een verbinding hebben met het slavernijverleden: voetballer Edgar Davids, oud-politicus Sylvana Simons, artiest Typhoon, podcastmaker Maartje Duin, antropoloog Gloria Wekker en koning Willem-Alexander. Daarnaast zijn historische personen onderdeel van de gespreksstarter: verzetsstrijder One-Tété Lohkay, politicus Cornelis van Heukelom, koopman/bestuurder Jan Pieterszoon Coen en schrijver/verzetsstrijder Anton de Kom.
In ‘Wie zijn wij’ bevragen deelnemers hun eigen perspectief en dat van anderen op deze mensen, onder begeleiding van een gespreksleider. De deelnemers ontdekken welke doorwerking het slavernijverleden heeft op de hedendaagse samenleving. Hierbij beantwoorden ze vragen als ‘Hebben wij deze persoon rechtvaardig behandeld?’ of ‘Is deze persoon een held?’ Aansluitend aan de gespreksstarter vinden op veel locaties ook verdiepende gesprekken plaats.
Voormalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen onderschrijft het belang van het gesprek hierover: ,,Het slavernijverleden is een verleden van ons allemaal. Het is daarom belangrijk om te begrijpen wat er is gebeurd. Het slavernijverleden werkt nog steeds door in de hedendaagse samenleving, in de vorm van discriminatie en racisme. We moeten naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. De vele gesprekken die ik de afgelopen twee jaar heb gevoerd met nazaten van het slavernijverleden, laten keer op keer zien hoe diep dit verleden ingrijpt in het dagelijkse leven van mensen”, aldus Van Huffelen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.