BES

Van onze correspondent
Kralendijk - In de keuzes die gemaakt worden voor economische ontwikkelingen op de eilanden wordt onvoldoende rekening gehouden met de effecten op de natuur en de koralen in het bijzonder.

BESEilandenBovendien heeft de Nederlandse overheid hiervoor onvoldoende verantwoordelijkheid getoond. Die mening is natuurbeschermings-organisatie Wereld Natuur Fonds (WNF) toegedaan.`WNF heeft regelmatig zijn zorgen geuit over het gebrekkige toezicht op en handhaving van natuurvergunningen en (illegale) bouwactiviteiten langs (met name) de kust. Het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en een onderzoek in opdracht van WNF bevestigen dat processen rondom vergunningverlening in Caribisch Nederland inderdaad niet transparant zijn of niet goed worden toegepast. De aanbevelingen uit het onlangs gepubliceerde ILT-rapport geven richtlijnen om dit te verbeteren.
Die gaan over de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu, bouw en natuur door de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. ,,WNF is blij met het onderzoek en de aanbevelingen die worden gedaan. Het is goed dat dit rapport nu duidelijkheid geeft en aanbevelingen doet voor verbetering”, aldus de natuurbeschermingsorganisatie in een verklaring.
Op basis van eigen onderzoek komt WNF tot dezelfde bevindingen als de ILT. ,,Bescherming van de koralen van Caribisch Nederland is belangrijk voor de natuur en biodiversiteit, maar ook om de economie van de eilanden te ondersteunen. De economie en welvaart op de eilanden hangen sterk samen met een bloeiende toeristenindustrie. Het koraal rondom de eilanden is wat het toerisme aantrekt. Bij grote (bouw)projecten wordt echter vaak onvoldoende rekening gehouden met de effecten op de natuur en het milieu, en dus ook op de koralen.”
WNF doelt op de illegale stranden die zouden zijn aangelegd op Bonaire, of de illegale aanleg van wegen en gebouwen voor een resort op Sint Eustatius, waardoor afval en bouwmaterialen in zee spoelen, op het koraal. ,,De natuur en de koralen, die zo belangrijk zijn voor de economie van de eilanden, betalen de prijs. In de keuzes die gemaakt worden voor economische ontwikkelingen op de eilanden wordt onvoldoende rekening gehouden met de effecten op de natuur en de koralen in het bijzonder. Bovendien heeft de Nederlandse overheid hiervoor onvoldoende verantwoordelijkheid getoond.”
Met de resultaten en aanbevelingen van het ILT-rapport kunnen nu stappen worden gezet om dit te verbeteren, meent WNF. ,,Een van de aanbevelingen, om meer afstand te creëren tussen de lokale overheid en de vergunningverlening via een omgevingsdienst, juichen wij toe. Dit zou de werkwijze voor Caribisch Nederland in lijn brengen met de werkwijze van andere gemeenten in Nederland op het Europese vasteland.” Ook de conclusie dat er meer personeel en ondersteuning beschikbaar moet komen is voor WNF herkenbaar. Een derde belangrijke aanbeveling waar de organisatie zich in kan vinden is het instellen van bufferzones en kwetsbare gebieden, vanuit het oogpunt van natuur. ,,Dit zou betekenen dat de bescherming van natuur en biodiversiteit in kwetsbare gebieden beter wordt meegewogen in de beoordeling van vergunningaanvragen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.