BES

Van onze correspondent
Den Haag - Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de intentie om voor Caribisch Nederland een Crisisregeling Personeelsbehoud (CP) in te voeren.

BESCrisisregelingOp dit moment is zo’n regeling in voorbereiding voor Europees Nederland. In een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze voor de eilanden een gelijkwaardige regeling wil realiseren, maar bekijkt nog of en hoe dat kan.
De CP is bedoeld om ontslag van personeel te voorkomen als een bedrijf tijdelijk in een moeilijke periode zit bijvoorbeeld door een natuurramp, brand of andere ingrijpende externe omstandigheden. Dat kan inhouden dat personeel tijdelijk ander werk doet, wordt herplaatst of dat het bedrijf een vergoeding krijgt om het loon door te kunnen betalen. Er worden allerlei voorwaarden opgesteld om van de regeling gebruik te kunnen maken. Ondernemersrisico’s zijn in ieder geval geen reden om van de CP gebruik te maken.
Van Gennip schrijft dat ze voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een ‘eigen route’ wil kiezen, die minder complex zal zijn dan voor Europees Nederland. ,,De arbeidsmarkt in Caribisch Nederland functioneert anders en kent andere uitdagingen dan de arbeidsmarkt in Europees Nederland. Bovendien is de uitvoering van wetgeving afwijkend en binnen andere randvoorwaarden georganiseerd.”
De minister wil dat de regeling ‘een gelijkwaardig beschermingsniveau’ geeft tegen ontslag in vergelijking met de CP voor Europees Nederland. De uitvoerbaarheid zal nadrukkelijk worden meegewogen. Van Gennip hoopt dat de werkloosheidsvoorziening voor Caribisch Nederland, waar op dit moment aan wordt gewerkt, mogelijkheden biedt: ,,Bij de vormgeving van deze regeling zal worden bezien of het mogelijk en wenselijk is de regeling ook geschikt te maken voor crisissituaties in Caribisch Nederland.” De regeling zal worden afgestemd met de Centraal Dialogen en de bestuurscolleges van de BES-eilanden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.