BES

Van onze correspondent
Den Haag - De pilot voor medische verwijzingen op Saba en Sint Eustatius levert al een eerste positief resultaat op. Uit een tussentijdse evaluatie na drie maanden blijkt dat het verwijsproces sneller wordt afgehandeld.

F13 Medische verwijzingen maarten van ooijen 1Het is te vroeg voor definitieve conclusies, waarschuwt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid (VWS) in een update voor de Tweede Kamer. De pilot is gestart naar aanleiding van klachten over de medische verwijzingen. Voor een verwijzing naar het ziekenhuis op Sint Maarten hoeft de huisarts in de pilot niet eerst toestemming te vragen van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Voor andere ziekenhuizen is die toestemming nog wel verplicht.

Afgesproken was om de pilot na zes maanden te evalueren, maar de Kamer drong aan op eerdere informatie. Daarom heeft Van Ooijen de tussentijdse evaluatie laten uitvoeren. Veel informatie levert dat nog niet op. Maar de hogere snelheid van de doorverwijzingen betekent ‘voor zowel voor de ketenpartners alsook voor de werkdruk van het medisch adviesteam een positieve uitkomst’.

Er werden ook al verbeterpunten gesignaleerd op het vlak van doelmatigheid en de communicatie, schrijft Van Ooijen. Voor het ziekenvervoer is op 1 april gestart met een andere pilot, namelijk het gebruiken van zogenoemde ‘blocked seats’ op vluchten van Winair voor patiënten die op Sint Maarten naar het ziekenhuis moeten.

Op Sint Eustatius is in februari een dialyseverpleegkundige in dienst genomen die is begonnen met het opzetten van een predialyse poli. Het plan is om peritoneale dialyse mogelijk te maken op Sint Eustatius. Deze buikspelling gebeurt thuis, zodat de patiënt niet meerdere keren per week naar Sint Maarten hoeft. Hiermee komt Van Ooijen tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

De staatssecretaris voert ook het amendement van de Kamer uit om de term ‘krankzinnig’ uit de wetgeving te halen. ,,Maar er is meer nodig om de rechtsbescherming voor mensen in de praktijk te verbeteren”, schrijft hij. De hele wet moet worden gemoderniseerd. Dat gebeurt samen met de Caribische landen. Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving. ,,Deze aansluiting is van groot belang omdat de landen en Caribisch Nederland gebruik maken van elkaars voorzieningen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.