BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Als het aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) ligt worden de zorg en jeugdzorg in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelijkwaardig aan die in Europees Nederland (EN). Dit is het uitgangspunt van de visie die Van Ooijen gisteren bekendmaakte.

BESzorg1De afgelopen jaren is een grote inhaalslag gemaakt en zijn voorzieningen volgens hem opgebouwd tot een aanvaardbaar niveau. Nu de basis is gelegd, is er ruimte om verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de beschikbaarheid van het aanbod. ,,Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn een volwaardig onderdeel van Nederland, daar hoort bij dat ook de zorg op een gelijkwaardige manier beschikbaar moet zijn. Daar wil ik samen met het lokale bestuur, betrokken zorgorganisaties en de inwoners van Caribisch Nederland (CN) naartoe werken”, aldus Van Ooijen. Gelijkwaardig betekent volgens hem echter niet dat alles uit EN een-op-een wordt overgenomen. ,,De ambitie is een zorgstelsel dat op maat gemaakt is voor CN, rekening houdend met de kleinschalige context van de eilanden.”
Op alle gebieden van gezondheidszorg en jeugd wordt verder gewerkt aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van het aanbod. Ouderen en mensen met een beperking dienen de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook in het kader van toenemende vergrijzing. Ook wordt het aanbod voor jongeren met complexe problematiek verbeterd. Bewegen en een gezonde leefstijl moeten onderdeel worden van het dagelijks leven van inwoners. Op het gebied van publieke gezondheid is doorontwikkeling van de lokale afdelingen van de bijzondere gemeenten volgens Den Haag van belang. ,,Ten slotte, als zorg niet binnen CN georganiseerd kan worden, dan regelen we deze zo veel mogelijk in de regio. Het uitgangspunt daarbij is: zo dichtbij als mogelijk en zo ver als het moet.
Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) zijn autonome landen binnen het Koninkrijk en hebben daarmee een eigen verantwoordelijkheid voor hun zorgstelsel en volksgezondheid. Maar voor de beschikbaarheid van goede zorg in heel het Koninkrijk zijn de gebieden deels van elkaar afhankelijk. Daarom is recent de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) opgericht, een samenwerkingsverband tussen diverse ziekenhuizen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om kwalitatief hoogwaardige zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk te bevorderen is het volgens Van Ooijen van groot belang dat de vier landen in het Koninkrijk deze samenwerking stimuleren.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).