BES

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Kralendijk - In 2023 zullen vervolgstappen worden gezet om de dienstverlening aan de inwoners van Caribisch Nederland - Bonaire, Sint Eustatius en Saba - te verbeteren, onder andere door meer samenhang te brengen in de fysieke en digitale dienstverlening door Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

F13 BON Rijksdienst Caribisch Nederland,,Hierbij is dienstverlening vanuit het perspectief van de inwoners leidend”, meldt de Beleidsagenda van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het komend dienstjaar. Deze werd in verband met Prinsjesdag door het kabinet-Rutte aangeboden aan de Staten-Generaal, het Nederlandse parlement.

In de tweede helft van 2022 is een kwartiermaker aangesteld die in 2023 en volgende jaren de verdere transitie van de RCN ter hand gaat nemen en de samenwerking tussen RCN en de openbare lichamen gaat bevorderen op basis van een gezamenlijk beeld over de staat van dienstverlening in Caribisch Nederland.

,,Ook zal in 2023 verder worden gewerkt aan het inrichten van een Chief Information Officer (CIO) office CN met als doel verbetering van de digitale dienstverlening”, aldus de toelichting.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties stuurt de Tweede Kamer later dit jaar een tussenrapportage over het oplossen van de ‘onvolkomenheden’ van de ICT (informatiecommunicatietechnologie) bij RCN. De Tweede Kamer wordt in het najaar hierover geïnformeerd.
Eerder zegde de staatssecretaris toe de Kamer te informeren of er ‘structurele salarisverschillen bestaan’ tussen de functies bij de openbare lichamen (de overheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en bij RCN. Daarover werd in oktober 2021 al een brief gestuurd naar het parlement.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).