BES

Van onze correspondent
Oranjestad - Een veelheid aan factoren waaronder communicatie heeft geleid tot het tragische overlijden een covidpatiënt tijdens het vervoer naar het ziekenhuis op Sint Maarten op 1 april van dit jaar. Dit is de conclusie van de onafhankelijke onderzoekscommissie die het voorval heeft onderzocht.

BES overlijdenDe dood van de 39-jarige Regillio Pinas leidde in april tot veel commotie op Sint Eustatius. In een petitie riep een deel van de bevolking op om het ‘slecht functionerende’ gezondheidssysteem op het eiland te verbeteren. Om hun petitie kracht bij te zetten ging een groep van ongeveer honderd inwoners de straat op om een stille mars te houden. Volgens de demonstranten waren er al meer dodelijke slachtoffers gevallen door het gebrekkig functioneren van het gezondheidssysteem. In reactie hierop is besloten een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden van de man uit te laten voeren waarvan de bevindingen nu in een rapport, dat niet openbaar wordt gemaakt, zijn opgenomen. Het rapport is gedeeld en besproken met de familie van de patiënt, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de direct betrokken medewerkers bij de calamiteit. ,,Deze ongelukkige situatie heeft zijn emotionele impact op ons allemaal achtergelaten, maar nog veel meer op de familie en vrienden van de overleden patiënt. Uit respect voor de privacy van de familie wordt het rapport niet openbaar gemaakt”, zo laat de St. Eustatius Health Care foundation (SEHCF) in een persbericht weten.
De onderzoekscommissie heeft de feitelijke omstandigheden van de calamiteit onderzocht en opgesomd en heeft een uitgebreide lijst met aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. ,,Wij nemen de aanbevelingen van de commissie zeer serieus en hebben ze getoetst aan het verbeterplan. De meeste aanbevelingen waren al terug te vinden in het verbeterplan, maar op basis van de aanbevelingslijst is het verbeterplan verder aangepast en zijn bepaalde acties geprioriteerd”, aldus SEHCF. Het verbeterplan is volgens de stichting gebaseerd op vijf pijlers: innoveren, beter leren, veilig en effectief communiceren, focus op kwaliteit en veiligheid en samenwerken. In de toekomst worden de concrete stappen die gezet worden om de gezondheidszorg op Sint Eustatius structureel te verbeteren met de inwoners van het eiland gedeeld. Deze maand al gaat een algemene vaardigheidstraining voor verpleegkundigen van start en er wordt gewerkt aan de Early Warning Score, de verbetering van het triagesysteem en de ontwikkeling van zorgprotocollen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).