BES

Van onze correspondent
The Bottom - Er komt een nieuwe wet voor relationeel geweld en kindermishandeling voor de BES-eilanden. Sara Etty is, zoals dat wordt genoemd, kwartiermaker en werkt de komende drie maanden op Saba aan een pilot die onderdeel is van het proces om de nieuwe wet te maken voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Ze werkt hiervoor nauw samen met de afdeling Community Development, de afdeling Veiligheid en Juridische Zaken van Saba. Na Saba gaat ze voor hetzelfde project naar Sint Eustatius en Bonaire.

F12 BES geweldEtty komt uit Rotterdam, waar ze veertien jaar als (juridisch) beleidsadviseur aan hetzelfde onderwerp heeft gewerkt. De pilot is bedoeld om relationeel geweld en kindermishandeling effectiever aan te pakken: niet de slachtoffers moeten het huis uit maar de plegers. Dat laatste gebeurt gedurende de looptijd van de pilot op vrijwillige basis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een ‘huisverbod’ kan worden opgelegd voor de plegers van relationeel geweld dat tot doel heeft ‘een adempauze in te lassen waarin hulp op gang komt’.

Al in november 2012 heeft de minister van J&V namens het Koninkrijk der Nederlanden in Istanboel het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ondertekend. In een rapport van onderzoeksbureau Regioplan uit 2014 bleek dat de registratie van de aard en de omvang van huiselijk geweld op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te wensen overliet. De indruk bestond destijds dat het huiselijk geweld op de eilanden, in vergelijking tot Nederland, vaker zwaardere vormen van fysiek geweld betreft. De prevalentie van huiselijk geweld is hardnekkig, omdat deze volgens de onderzoekers nauw verbonden is met de armoedeproblematiek op de eilanden. ,,De relatief armoedige leefomstandigheden van een deel van de bevolking zijn een trigger voor huiselijk geweld en houden deze in stand”, aldus de onderzoekers van Regioplan in 2014. In 2021 werd bekend dat het ‘verdrag van Istanboel’ op z’n vroegst in 2025 in Caribisch Nederland van kracht wordt, terwijl het in Europees Nederland al in 2016 in werking trad. De uitleg van staatssecretaris Maarten van Ooijen is dat de BES-eilanden nog niet in staat zijn te voldoen aan de verplichtingen die uit het verdrag voortvloeien. Uit een evaluatierapport uit 2020 blijkt dat er wel al de nodige stappen zijn gezet en er zijn prioriteiten vastgesteld voor de periode 2021 tot 2024 waarvan de pilot die nu start er eentje is.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).