BES

Van onze correspondent
The Bottom - De besturen van de Sacred Heart School (SHS) en de Saba Comprehensive School (SCS) hebben besloten de samenwerking te intensiveren en enkele veranderingen door te voeren die moeten bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op Saba.

F14 BESschoolbesturenSinds de ondertekening van de tweede onderwijsagenda in 2017 is het idee geweest om het schoolbestuur van de basisschool, Stichting Katholiek Onderwijs Saba (SKOS), en het schoolbestuur van de middelbare school, Saba Educational Foundation (SEF), nauw samen te laten werken. Vorige week kregen de medewerkers van beide scholen na verschillende ontmoetingen tussen de twee schoolbesturen te horen dat beide besturen hebben ingestemd om te werken aan een nieuwe onderwijsstructuur die toezicht houdt op de scholen. Per 1 augustus 2022 wordt huidig SCS-directeur Anton Hermans overkoepelend directeur voor beide scholen. Samen met de directeur van de SHS en de directeur van de SCS gaat hij werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen. De schoolbesturen zullen het nieuwe team monitoren en begeleiden.

,,Er zijn veel interessante en uitdagende onderwerpen waar we aan zullen moeten werken, zoals de renovatie en uitbreiding van beide scholen, de veilige en uitdagende leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel en het vergroten van de ouderparticipatie in het onderwijs van hun kind”, aldus Hermans. De nieuwe toezichtstructuur zal bestaan uit vijf bestuursleden, twee per schoolbestuur en een onafhankelijke voorzitter. Omdat eerder deze maand de SEF-penningmeester aftrad na vele jaren trouwe en toegewijde dienst, kwamen de twee schoolbesturen overeen om één penningmeester voor beide scholen te zoeken als een nieuwe stap in de richting van samenwerking. ,,Het voordeel van samenwerken betekent ook dat je bepaalde diensten samen deelt, zoals Human Resources en Finances", aldus SKOS-president Jonathan Johnson.

Medewerkers van de beide besturen worden aan het begin van het nieuwe studiejaar 2022-2023 door de besturen geïnformeerd over hoe het verder gaat.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.