BES

Van onze correspondent
Kralendijk - De maximumtarieven voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Saba en Sint Eustatius stijgen per 1 januari 2022.

beskostenDeze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat de prijs van olie die nodig is om elektriciteit en drinkwater te produceren sterk is gestegen. Erbovenop komt nog eens de stijging van de vaste gebruikslasten doordat de covidsubsidies vanaf 30 november zijn komen te vervallen.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximumtarieven voor elektriciteit voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius jaarlijks vast. Voor Bonaire en Sint Eustatius stelt de ACM ook de maximumtarieven voor drinkwater vast. Deze tarieven worden bepaald op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken. Deze bedrijven bepalen vervolgens aan de hand van deze maximumtarieven zelf wat ze bij afnemers in rekening brengen. ,,De onvoorspelbare olieprijzen hebben grote invloed op de productiekosten en daarmee op de (maximum)tarieven voor elektriciteit. Daarom zal een voortvarende verdere verduurzaming van de productie op de eilanden niet alleen bijdragen aan een beter klimaat, maar juist ook aan stabielere elektriciteits- en drinkwatertarieven, omdat door verduurzaming de afhankelijkheid van olie minder wordt”, aldus de ACM. In voorgaande jaren hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) steeds subsidies verstrekt aan de elektriciteitsbedrijven zodat zij lagere tarieven konden berekenen aan afnemers. De ministeries hebben aangegeven dat ook voor 2022 te gaan doen.
Voor Bonaire stijgt het variabele gebruikstarief voor elektriciteit van 29 dollarcent per kilowattuur naar 32,6 dollarcent. Dit heeft het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) gisteren bekendgemaakt. Het pagabon-tarief (prepaid) stijgt van 29 naar 40 dollarcent. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 8 dollar per maand op de elektriciteitsrekening. Het variabele tarief voor drinkwater daalt op Bonaire van 3,81 dollar per kubieke meter naar 3,74 dollar. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van ongeveer 75 dollarcent per maand. Het vaste gebruikstarief voor elektriciteit is vastgesteld op 18,71 dollar en dat voor water op 7,30 dollar. Alles bij elkaar opgeteld gaat een gemiddeld huishouden vanaf 1 januari 32 dollar meer betalen per maand.
Voor Saba stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van 37 dollarcent per kWh naar 41 cent. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 9 dollar per maand op de elektriciteitsrekening. Voor Sint Eustatius stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van 32 dollarcent per kWh naar 36 cent, een stijging van 8 dollar per maand. Het maximumtarief voor drinkwater stijgt van 6,73 dollar per kubieke meter naar 8,62 dollar. Dit betekent een gemiddelde stijging van 19 dollar per maand op de rekening. Een deel van deze verhoging komt doordat reparaties aan de transportleiding noodzakelijk waren.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).