BES

Van onze correspondent
Den Haag - De zo goed als Kamerbreed aangenomen motie Wuite (D66) voor verhoging van het wettelijk minimumloon met 10 procent op 1 januari 2022 is uitgewerkt in een amendement op de SZW-begroting voor 2022. Staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf daar donderdag zijn zegen aan in het debat over zijn begroting.

F15 BESOP Verhoging uitkeringenDaarmee is de verhoging van de minimumlonen en de uitkeringen per januari vrijwel een feit. De Kamer moet er komende dinsdag nog over stemmen, maar Wiersma liet het oordeel aan de Kamer. Hij zei dat de financiële dekking voor de verhoging van de uitkeringen in orde is. ,,Ik heb ondertussen al de nodige voorbereidingen getroffen om een dergelijke verhoging per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Dat is goed nieuws voor de eilanden.”
Kamerlid Senna Matoug (GroenLinks) wilde nog wel weten wat de gevolgen zijn voor de IOAW, de uitkering voor oudere werklozen in Nederland. Wiersma zei dat het gaat om 6 cent verlaging per maand voor de IOAW-gerechtigden. De IOAW is een uitkering op tenminste bijstandsniveau, maar is ook afhankelijk van het inkomen van de betrokkene.
De verhoging van de minimumlonen komt voor rekening van de werkgevers. De hogere minimumuitkeringen (onderstand, AWW en AOV) kost volgens de berekening in het amendement de overheid volgend jaar 1,79 miljoen euro. Dat wordt in de volgende jaren steeds iets meer en in 2026 komt het uit op 2,19 miljoen. De kleine verlaging van de IOAW komt in 2026 neer op 2,5 miljoen euro.
De indieners van de motie Wuite, die ook werd ondertekend door CDA, VVD, ChristenUnie en Volt, vinden de verhoging van de lonen en uitkeringen noodzakelijk in de strijd tegen armoede. Ze stelden verder voor om te verkennen of een verhoging van de AOV-leeftijd als financiering kan dienen voor de hogere uitkeringen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).