BES

Investeringen in veiligheid luchtvaart

Van onze correspondent
Den Haag - In de begroting voor 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) staat net als de voorgaande jaren een bedrag voor subsidie van de watertarieven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

subsidiesWat opvalt is dat dit bedrag ongeveer de helft is van wat er in 2021 aan subsidie werd uitgekeerd. Nog minder staat er op de begroting voor de subsidie op de stroomtarieven van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Zoals bekend werden er wegens de coronapandemie extra subsidies verleend op de vaste tarieven om te voorkomen dat de kosten voor levensonderhoud op de eilanden te sterk zouden stijgen. In 2020 werd het subsidiebedrag voor water op de begroting verhoogd naar 8 miljoen euro en in 2021 zelfs naar 10,6 miljoen. Voor 2022 gaat IenW echter weer uit van het veel lagere bedrag van 5,1 miljoen en vanaf 2024 neemt dat verder af.
EZK gaf in 2020 en 2021 respectievelijk 14,4 en 24,6 miljoen euro uit aan subsidie voor Caribisch Nederland. Voor 2022 staat er nog maar 4,1 miljoen op de begroting. EZK meldt dat wordt ingezet op duurzaamheid bij de productie om de kosten voor stroom te verlagen. Naast de stroomsubsidie was er in het kader van corona in 2020 en 2021 ook een EZK-subsidie op de internettarieven, die helemaal ophoudt in 2022.
In de Tweede Kamer en daarbuiten is discussie over het handhaven van de extra subsidie op water en stroom, omdat dit past binnen het streven naar lagere kosten voor levensonderhoud op de eilanden. IenW en EZK houden daar op de begroting voor 2022 geen rekening mee, omdat het een politieke beslissing is. Wel vermeldt de begroting IenW incidentele subsidies in het komende jaar voor onderhoud en uitbreiding van het drinkwaterleidingnet op Sint Eustatius en voor de rioolwaterzuivering (RWZI) op Bonaire. Deze bedragen zijn niet nader gespecificeerd.
IenW financiert ook de luchtvaart in Caribisch Nederland. Voor 2022 staat 599.000 euro op de begroting (in 2021 nog 1,2 miljoen) voor ‘de aanschaf van apparatuur en installaties ter bevordering van het veilig gebruik van de luchthavens en ter verbetering van de bedrijfsvoering’. Ook worden onder andere onderzoeken, opleidingen en workshops daarmee gefinancierd, net als wederopbouwprojecten voor de luchtvaart op de Bovenwindse Eilanden.
Rijkswaterstaat krijgt bovendien 5 miljoen euro voor de uitvoering van de masterplannen voor de luchthavens ‘gericht op het wegwerken van de tekortkomingen ten aanzien van de internationale regelgeving voor de vliegveiligheid en voor de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden’. Op Bonaire wordt geïnvesteerd in de platformen, de landingsbaan en de verlichting om de voldoen aan de internationale veiligheidseisen. Ook worden rescueboten aangeschaft om bijstand te kunnen verlenen bij een crash op zee.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).