BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten een lagere toename zien van het aantal inwoners van Caribisch Nederland (CN) dan eerder voorzien was.

bevolking CNHet inwonertal loopt naar verwachting op van 27.000 dit jaar naar 31.000 in 2030 en 34.000 in 2050. De prognose van vorig jaar verwachtte krap 32.000 inwoners in 2030.

Ook is er sprake van een minder sterke vergrijzing van de eilanden dan de eerdere prognose doordat een groter deel van de immigranten uit Europees Nederland weer zal vertrekken.

Het aantal inwoners van CN steeg in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2021 met zo’n 2,5 procent per jaar. In 2030 voorziet de nieuwe prognose een bevolkingsgroei van 1,6 procent per jaar. In de prognose komt de groei rond 2050 tot stilstand.

Van de drie eilanden is het inwonertal van Bonaire het sterkst gegroeid. Ook de prognose voorziet voor Bonaire de sterkste groei: van 22.000 begin 2021 naar 27.000 in 2030 en 28.000 in 2050. Sint Eustatius groeit naar verwachting van 3.100 inwoners begin 2021 naar 3.700 in 2050. Voor Saba wordt een groei verwacht van 1.900 naar 2.300 inwoners.

In de vorige prognose waren de cijfers nog gebaseerd op data over migratie tot en met 2017, nu tot en met 2020. Ook de leeftijdspatronen van immigranten en emigranten zijn herschat op grond van de nieuwe data. Immigratie betekent dat mensen van buiten CN zich hier permanent vestigen. Bij emigratie verlaten mensen CN om zich in een ander land (waaronder Europees Nederland) te vestigen. Bij migratie speelt vanaf maart 2020 de coronapandemie een rol. Zowel de emigratie van personen geboren in CN als de immigratie van personen die erbuiten geboren zijn lijkt erdoor te zijn beperkt. Netto ligt het migratiesaldo (immigratie vermindert met emigratie) voor 2021 naar verwachting 200 lager dan zonder de pandemie het geval was geweest. Verwacht wordt dat deze verlaging tijdelijk is. Er is aangenomen dat de beperkende invloed van de pandemie op de emigratie van personen geboren in CN in 2024 helemaal zal zijn verdwenen. Dit wordt ook aangenomen voor de immigratie vanuit Europees Nederland.

Volgens de nieuwe schattingen zal een groter deel van de in Europees Nederland geboren immigranten uiteindelijk weer vertrekken: 91 procent, vergeleken met 75 procent in de prognoses van 2019 en 2020. Immigranten die al een aantal jaren in CN zijn, blijken vaker dan volgens de eerdere schattingen alsnog te emigreren. De verwachting van het aandeel in CN geboren emigranten dat uiteindelijk weer terugkeert is ook verlaagd: van 57 procent naar 54 procent. De leeftijdspatronen van immigranten en emigranten zijn de laatste jaren veranderd en zijn daarom voor deze update opnieuw geschat. De belangrijkste aanpassing was bij de leeftijdspatronen voor emigratie. Volgens de nieuwe schatting is een kleiner deel van de emigranten twintiger en een groter deel van middelbare of oudere leeftijd.

Begin 2021 was 13 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Het aandeel van deze groep gaat volgens de prognose stijgen maar iets minder dan verwacht. Voor 2030 wordt voorzien dat 19 procent van de bevolking uit 65-plussers bestaat, voor 2050 is dat 28 procent.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).