BES

Van onze correspondent
Den Haag - De vliegverboden vanuit voornamelijk Zuid-Amerikaanse landen naar Europees en Caribisch Nederland zijn per vandaag opgeheven. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

F17 BON BIA Feitenonderz OVERLEESDe vliegverboden waren bedoeld om zeer besmettelijke nieuwe varianten van het coronavirus buiten de deur te houden. Dit is volgens de minister niet meer nodig, omdat er per 1 juni een verplichte quarantaine kan worden opgelegd aan reizigers uit hoogrisicogebieden. Tot nu toe kon dat niet worden afgedwongen, maar door een wetswijziging is dat nu wel mogelijk.

Het besluit is genomen na advies van het Outbreak Management Team (OMT). ,,Met de invoering van de verplichte quarantaine (gedurende 10 dagen of bekort tot 5 dagen bij een negatieve test 5 dagen na aankomst in Nederland) in combinatie met de eerder geadviseerde negatieve test voor vertrek naar Nederland vervalt voor een belangrijk deel de toegevoegde waarde van de huidige reisverboden”, aldus het OMT.

Van Nieuwenhuizen gaat niet specifiek in op de BES-eilanden, maar volgt het OMT: ,,Vanaf 1 juni gelden voor reizigers uit de door de minister van VWS aangewezen zeer hoogrisicogebieden de volgende maatregelen: een NAAT-test (bijvoorbeeld een PCR-test, red.) van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland, een quarantaineverplichting gedurende tien dagen of bekort tot vijf dagen bij een negatieve test, welke 5 dagen na aankomst in Nederland is afgenomen bij de GGD.”

Verder moeten reizigers uit zeerhoogrisicogebieden waar zorgwekkende varianten voorkomen een antigeentest af laten nemen voorafgaand aan hun reis naar Nederland. Deze test mag maximaal 24 uur oud zijn bij het aan boord gaan van het vliegtuig. De BES-eilanden hebben overigens enige ruimte om eigen maatregelen vast te stellen voor inkomende reizigers.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).