BES

Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer stemt dinsdag 1 juni waarschijnlijk in met een wijziging van de Algemene pensioenwet voor politieke ambtsdragers (Appa). Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken liet de Kamer gisteren weten geen moeite te hebben met een amendement van D66-Kamerlid Joost Sneller waarin oud-politici na verhuizing naar het Caribische deel van het Koninkrijk hun pensioenuitkering kunnen behouden.

BON OllongrenVoorwaarde daarvoor wel is dat zij moeten aantonen een band te hebben met de Caribische eilanden. Dat kan doordat zij daar zijn geboren of tenminste vijf jaar aaneengesloten op de eilanden hebben gewoond.

Volgens het voorliggende wetsvoorstel verliezen politici hun Appa-uitkering na verhuizing naar het buitenland, waartoe ook de eilanden behoren. ,,Dit sluit aan bij hetgeen geldt voor ambtenaren en andere werknemers op grond van de Werkloosheidswet”, schrijft Ollongren.

Maar voor Kamerleden geldt toch een aparte positie, omdat zij ook gekozen kunnen worden als zij op een van de Caribische eilanden wonen. Sneller had er ook op gewezen dat zij soms moeten oordelen over besluiten van de Rijksministerraad die het Caribische deel van het Koninkrijk raken. ,,Het bijzondere karakter van het Kamerlidmaatschap rechtvaardigt dit verschil in uitkeringsaanspraken ten opzichte van ambtenaren, andere werknemers en andere politieke ambtsdragers, aldus de minister.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).