BES

Ombudsman: Vicieuze cirkel van problemen doorbreken

Van onze correspondent
Kralendijk - Een ‘urgente integrale aanpak van armoede onder jongeren en de lange behandelingsduur van klachten door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) aanpakken’ staan bij de Nationale Ombudsman hoog op de agenda.
Zo is te lezen in het gisteren uitgebrachte jaarverslag van de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020.

F15 BES jongerenDe lange behandelingsduur van klachten was al eerder een probleem, maar corona lijkt dit te hebben versterkt. Met de komst van een nieuwe eilandsecretaris ziet de ombudsman evenwel uit naar een nieuwe aanpak.

In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de pandemie. ,,De gevolgen van het coronavirus zijn voor Bonaire, St. Eustatius en Saba als kleinschalige samenlevingen die sterk afhankelijk zijn van het toerisme, enorm. Het nagenoeg stilleggen van het vliegverkeer en het cruisetoerisme heeft grote economische impact. Veel inwoners hebben meerdere baantjes nodig om rond te komen. Deze inwoners met vooral banen in de toeristensector met een nul-urencontract of tijdelijke bijverdiensten, zijn extra gevoelig voor het verlies van hun baan”, aldus ombudsman Reiner van Zutphen in het jaarverslag. Hoewel de overheid in Caribisch Nederland (CN) vergelijkbare maatregelen heeft genomen als in Europees Nederland, is het volgens hem de vraag in hoeverre getroffen eilandbewoners de weg naar (tijdelijke) financiële regelingen weten te vinden.

Van Zutphen concludeert dat door het niet kunnen reizen in 2020 de ombudsman een deel van de inwoners niet heeft kunnen bereiken. ,,En dat is nu juist net die kwetsbare groep die niet kan lezen en schrijven en die niet digitaal vaardig zijn of geen toegang hebben tot het internet.”

De ombudsman ontving dit jaar diverse klachten als gevolg van de coronacrisis. Het merendeel had betrekking op de repatriëring van inwoners naar de eilanden in het voorjaar en de vergoeding daarvan. De meeste klachten worden nog steeds door middel van interventie opgelost.

Een onderzoek naar armoedegerelateerde problematiek onder jongvolwassenen in CN werd in september 2020 met een rapport afgerond. De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman oordeelden daarin dat Caribisch Nederlandse jongeren die opgroeien in armoede vaak belanden in een vicieuze cirkel van problemen. Om die te doorbreken is volgens hen een urgente integrale aanpak van armoede onder deze jongeren noodzakelijk. Beide dringen erop aan dat er op korte termijn samenwerking en afstemming plaatsvindt tussen alle betrokken instanties die te maken hebben met de problematiek van kwetsbare jongeren. Hierin zien zij een regierol voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In 2020 heeft de Nationale Ombudsman ook onderzoek gedaan naar knelpunten waartegen studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan lopen als zij in Nederland (gaan) studeren of in Nederland hebben gestudeerd. Volgens de ombudsman mogen Caribische studenten verwachten dat de landen in het Koninkrijk zorgen voor een soepele overgang van het voorbereidend onderwijs op de eilanden naar het vervolgonderwijs in Nederland. Een overgang zonder belemmeringen. De landen en betrokken instanties aan beide kanten van de oceaan moeten volgens hem meer en beter samenwerken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).